Fatimai engesztelő imatalálkozó virágvasárnap szombatján

Gábor Bertalan | 13.4.2019

 

 

2019. április 13-án Bodollón ismét egybegyűltek a hívek a határ minkét oldaláról, hogy közösen imádkozzanak és engeszteljenek népünkért. Az ősi hagyomány szerint ádvent és nagyböjt idején a szárnyas-oltárok be vannak zárva, ezért ma kivételesen a szárnyas oltár nem volt kinyitva. A szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános volt, akivel együtt misézett főtisztelendő Gergely Péter jánoki adminisztrátor, és Hornyák Péter görög katolikus nyugalmazott parókus. Orgonált, az énekeket és a passiót Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. Felolvasott Melega Mária és Cehelnik István. A Mária Rádió élőközvetítését a stúdióban Lépes Lóránt atya, a templomban Cehelnik István, önkéntes vezette. 

 

A szentmise kezdetén a főcelebráns megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a határ mindkét oldaláról érkezett híveket. Öröm számunkra becses ittlétük – mondta. Köszöntötte a betegeket is, akik itt vannak körünkben, illetve otthon a készülékeknél. Kérem, ajánlják fel szenvedésüket, népünk lelki megújulásáért. A mai szentmisénket is, mint mindig, most is a kért szándékokra mutatjuk be – folytatta. Imádkozzunk a Mária Rádió nagy családjáért is: a vezetőkért, az önkéntesekért és az adakozókért. Ezúton is köszönünk minden adományt, amelyet akár most a kitett perselybe, akár más módon juttatunk el a Mária Rádió számlájára – hangsúlyozta.

 

A szentmisében a templom énekkarra elénekelte a Passiót, Urunk, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Köszönet és hála mindazoknak, akik tehetségükkel és készségükkel hozzájárultak az ősi hagyomány ápolásához és elősegítették a megváltás mélyebb átélését és tudatosítását.

 

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök az egyháztanács főkurátora mondott köszönetet, ill. adta hírül, hogy 2019. május 13-án - hétfőn, félöt órai kezdettel - a három szent kassai vértanú jubileumi éve kapcsán ünnepi szentmisét mutat be a templomban Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita, aki a szárnyas oltárba ünnepélyesen elhelyezi a Dr. Erdő Péter bíboros úrtól, Esztergom-budapesti érsektől kapott hármas-ereklyét és megáldja a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont jelvényeit. Az ünnepségre ezúton is tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden imádkozót és engesztelőt a határ mindkét oldaláról.

 

Köszöntötte a Gergely Péter jánoki plébániai kormányzót is születésnapja kapcsán, majd megköszönve közös lelki együttlétet, további szép estét és áldott húsvéti ünnepeket kívánt mindenkinek, határon innen és határon túl.