Szent József férfisátor-testvérület

Gábor Bertalan | 24.4.2021

A Szent József férfi-sátor nyitott férfikör. Férfimód megélt és megosztó élettapasztalat-testvérület, ahol az egyén a személyiségén túl figyelmet és teret kap és ad gondolatainak, terveinek és álmainak. Olyan társaság, ahol a tagok inspirálják egymást, ahol a tapasztalat megosztható, ahol lehetőség adódik belelátni mások életébe és rájönni, hogy más is hasonlókkal küzd, vagy éppen hasonlónak örül: 

Férfiú vagyok - van apám, anyám.
Apa vagyok - van lányom, fiam.
Öcs vagyok - van nővérem, bátyám.
Báty vagyok - van öcsém, húgom.
Férj vagyok - van feleségem.

Jegyes vagyok - van leendő társam.

Özvegy vagyok - van párom a mennyben.

Célja a Szentírás alaposabb megismerésének fényében egy olyan közösség megalakítása, amely elősegíti úgy az egyéni, mint a közösségi megszentelődést.

Plébániatemplomunk a Szentlélek tiszteletére épült. Áldott elődeink a Szentlélek különös védőburkába helyezték önmagukat. A ma kihívásai közepette ezt szeretnénk tovább élni az Úr Jézus ígérete alapján, ami Szent János evangéliumában így olvasható: „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14,26).  

Meggyőződésünk, hogy minden a kapcsolódásokon áll vagy bukik.  Az egyén ezek által és bennük alakul és formálódik, tökéletesedik vagy tökéletlenedik. A testvérület tagjai a kapcsolatok jobbítása érdekében készek tevékenyen és hatékonyan cselekedni együtt, egymással, egymásért, úgy, mint Szent József.

 

Tagjait egyetlen követelmény köti, a kihívások pergőtüzében a legőszintébben kimondani: Uram, Istenem, Szent József példájára és pártfogásával, segíts most akaratod szerint dönteni.

 

Mindaz, aki ösztönzést érez és alakulni vágyik, jelentkezzen: moldava@rimkat.sk vagy 0905 58 66 25.

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Szent József férfisátor-testvérület
|
Készítette: romkat.sk
|