2007-04-08 Húsvétvasárnap

Attila Zajdek | 11.4.2015

Húsvétvasárnap


Jézus világraszóló győzelme

     Évenként tízezrek zarándokolnak a nagy vallásalapító, Mohamed sírjához. Sokan megállnak a piramisok előtt. Itt nyugszanak a fáraók. Ki ne látogatna el Párizsban járva az Invalidusok templomába, ahol Napóleon hamvai nyugszanak. Bécsben a kapucinusok kriptájában a Habsburg császárok pihennek. Moszkvában hosszú sorokban vonultak el az emberek Lenin sírja előtt. A történelem egyetlen személyének, Jézus Krisztusnak nincs csak sírhelye a földön. Ő is meghalt és eltemették. De teste nem maradt a sírban! Feltámadott! Él! Húsvétkor ezt a sírjából diadalmasan feltámadó Krisztust ünnepeljük. Aki a történelem legszenzációsabb győzelmét aratta. Győzött a sötétség, a halál, a hamisság és a gyűlölet felett.

A próféták bukása a sötétség felett.
     Hasonlítsuk össze a próféták tanítását és sorsát Jézus tanításával és sorsával. A próféták azt hirdették: Jön a Világosság! Izajás azt írja: „Készülj fel, gyújts örömfényeket, Jeruzsálem! Felragyog feletted az úr fényessége és eltölt a Mindenható világossága.”

Az ő korában mindenki azt gondolta, hogy Izajás lesz a választott nép fénye. De a prófétát Izrael királya kettéfűrészeltette. Kialudt az Izajás által megjövendölt fény. Mégis, az ő halála után is megmaradt a nép lelkében a remény, hogy majd a próféta után mégiscsak jön Valaki, aki minden embert megvilágosít. Ezt a fényt már senki sem fogja tudni elhomályosítani.

A halál felett.
      A próféták azt hirdették: jön az Élet! Zakariásnál olvassuk: „Ujjongj, Jeruzsálem! Szamárcsikó hátán közeleg, aki hozza számodra az újjászületett életet. De Zakariást is megölték karddal a templom előcsarnoka és az oltár között. Az Élet hirdetője meghalt. A remény mégis tovább élt, hogy majd egyszer jön Valaki, aki magában hordozza az élet teljességét.

A hamisság felett.
A próféták prédikálták: jön az Igazság! Jeremiás vasigát vett a nyakába és Szedekiás király előtt hirdette az igazságot: „Babilon királya így hajtja nyakatokat igába.” Hananja álpróféta elhallgatta az igazságot. A remény ennek ellenére sem szűnt meg, ha jön Valaki, aki majd minden igazság foglalata lesz.

A gyűlölet felett.
      A próféták kinyilatkoztatták: jön a Szeretet! Főként Dániel hirdette ezt. De őt gyűlölték és oroszlánok elé vetették. Mégis fennmaradt a remény, hogy végül jön Valaki, aki szeretetével győzni fog az emberi gonoszság felett.

Jézus „tragédiája”
     Akkor végre ütött a történelem órája! Eljött Jézus! Ő nem úgy beszélt mint a próféták. Ő azt mondta: „É vagyok a világ Világossága… az Élet… az Igazság… a Szeretet!” Amikor őt keresztre feszítették, akkor megszűnt minden remény! Mert akkor magát, a Világosságot oltották ki, magát az Életet ölték meg, az Igazságot hallgattatták el és a Szeretet felett lett úrrá a gyűlölet! Nagypéntek olyan kudarc volt, olyan tragédia, amelyet nem lehetett megoldani. A tanítványok meg sem kísérelték a kereszt botrányát feloldani, inkább szétszéledtek. Mit is akarnának egy kivégzett gonosztevő párthívei, akinek ígéretei nem is teljesültek! A legsúlyosabb letargia vett erőt rajtuk. Ámde felvirradt húsvét hajnala az apostolok számára. Kora reggel asszonyok rohantak a hírrel: „Üres a sír, a Mester nincs ott! Feltámadt, él!” Olyan örömteli változás történt, amelyhez foghatót ember még nem élt át! A Fény újból kigyulladt! Az Élet feltámadt! Az Igazság érvényre jutott! A Szeretet győzött!

     A nagypéntek olyan botrány volt, amilyen a történelemben még nem volt. A húsvét viszont olyan világraszóló győzelem volt, aminek szintén nem volt párja! Ezzel már ki lehetett állni a világ elé és hirdetni: minden igaz, amit Jézus ígért! Bizonyíték rá a feltámadása.

A történelem tanúsága
     Az Egyház 2000 éves történelmében számtalanszor megismétlődött a Feltámadás! Julianus aposztata ki akarta irtani Jézus vallását. A perzsákkal vívott csatában megsebesülve kiáltotta: „Győztél, Galileai!” Diocletianus császár érmet veretett „A kereszténység eltörlésének emlékére” felírással. Tíz év múlva államvallássá lett. Voltaire kiadta a jelszót: „Taposd el a gyalázatos Egyházat!” Halálos ágyán papért könyörgött. Szolimán azzal fenyegette Rómát, hogy mecsetté teszi a Szent Péter templomot. Hol van ma Törökország hatalma? Nem kell félnünk, ha Krisztus ellenségei időnként diadalt ülnek az Egyház felett. Eddig még minden nagypéntekre felvirradt húsvét hajnala!

     A vatikáni Szent Péter téren áll egy vörös gránit obeliszk. V. Sixtus pápa a csúcsán lévő keresztbe a Szent Kereszt ereklye egy darabját tétette. XII. Kelemen aranybetűkkel a talapzatba vésette: „Christus vincit, regnat, imperat!” Krisztus feltámadása ezt kürtöli világgá: a Fény diadalmaskodik, az Élet győz a halál felett, a Szeretet a gyűlölet felett, az Igazság a hamisság felett! A kereszténység ebből a húsvéti hitből ered. Ez lelkesít és tölt el öntudattal, ezt a diadalmas hitvallást kell vallanunk és a világ előtt tanúságot tenni róla! Ámen.
Hajnal Róbert/Magyar Kurír

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Esperesség
Homíliák
2007-04-08 Húsvétvasárnap
|
Készítette: romkat.sk
|