2007-05-27 Pünkösdvasárnap

Attila Zajdek | 11.4.2015

Pünkösdvasárnap


A Szentlélek az egyház kormányosa, vitorlája és horgonya
    Az angyalföldi Béke-téri park szoborcsoportja őshajót ábrázol. Gyerekek szívesen hancúroznak rajta. Egy kiskamasz fiú azonban nemrég kritikusan megjegyezte: „Szép, de nincs rajta kormánykerék, hiányzik a vitorla és horgonyt se látok rajta.” Templomba igyekvő hívő embernek, ha rápillant, lehetetlen, hogy eszébe ne jusson róla Péter hajója: az Egyház. De mi boldogan állapíthatjuk meg, hogy a történelem tengerére kifutó Egyházat a Szentlélek jól felszerelte: Pünkösdkor vállalta, hogy Ő maga lesz kormányosa, vitorlája és horgonya.

A Szentlékek az Egyház kormányosa
    Az Egyház hajója a történelem folyamán gyakran sziklák között siklott. De nem futott zátonyra, mert a Szentlélek kormányozta. Néha a vészhelyzetekben úgy tűnt: a hajótörés elkerülhetetlen.
– Létének első évtizedeiben a „zsidózók” arra akarták kötelezni a pogányságból megtérteket, hogy tartsák be a Mózesi törvényeket. Ha ezt sikerült volna áterőltetni, sohasem lett volna Jézus népéből „világegyház”! Az I. Jeruzsálemi zsinaton azonban az apostolok kijelentették: „ Úgy tetszett nekünk és a Szentléleknek, hogy ne tegyünk elviselhetetlen terheket vállatokra.”
– A IV. században Árius eretnek tagadta Jézus istenségét. A niceai zsinaton a Szentlélek sugallatára megfogalmazták az Egyház hitét: Jézus „egylényegű” az Atyával.
– Napjaink égető kérdése: hogyan lehet az Egyház hittételeit a modern ember számára elérhetővé tenni. Bízzunk abban, hogy a Szentlélek jó kormányosa lesz ma is az Egyháznak.
– A francia forradalom kimondta: nincs Isten! Ledér nőt imádtak a Notre Dame-ban, mint az Ész istennőjét. Mi lesz veled Egyház? Ne féltsétek, a Szentlélek nem engedi hajótörést szenvedni!

A Szentlélek az Egyház vitorláját duzzasztó vihar
    Húsvétkor az Egyház hajója már fel volt szerelve. A hajósok – az apostolok készen állottak. Mégsem indult el, mert nem volt, aki vízre bocsátotta volna. A tanítványoknak csak arra volt erejük, hogy kilenc napon keresztül eget ostromló imába kezdtek: „Jöjj, Szentlélek Úristen!” És Ő eljött Pünkösdkor vihar formájában. Belekapott a vitorlákba és kifújta a nyílt tengerre. Akkor már kimerték vetni a hajósok a hálót. Fogtak is annyi halat, hogy csaknem szakadozott a háló: egy nap háromezret.

    Később az Egyház hajója sütkérezett a langyos vízben a békés öbölben. Emlékeztek ugyan a Mester szavára: „Tegyetek rólam tanúságot Jeruzsálemben, egész Júdeában, sőt a föld végső határáig.” De a tanítványok megrekedte az egyharmadnál. Jeruzsálemen kívül nem merészkedtek. A Szentlélek akkor az üldözés viharát támasztotta az Egyházra. A jeruzsálemi híveket menekülésre késztette, szétszórta Palesztina városaiba, sőt a Római Birodalom távol eső helyeire, hogy az Evangélium szikrája lángba borítsa a világot.

A Szentlélek az Egyház horgonya
    A hajók oldalán lévő láncon függő horgony szimbólummá vált a művészetben. A horgony a reményt, a jövőbe vetett bizalmat jelképezi. Optimizmust sugároz a lelkekbe.

    Ma a nagy rezignációk idejét éljük. Az emberek kiábrándultak, reményüket vesztették, nem bíznak a jövőben. Ezért szétdobálják gyöngyeiket, erkölcsi értékeiket. Pótcselekményekbe menekültek és sötét reménytelenség üli meg a lelkeket. Ha valamikor, hát éppen napjainkban óriási szükség van a Szentlélek segítségére, hogy felmutassa előttünk a horgony szimbólumát, amely a jövőbe vetett reményt ébreszti bennünk.

    Áradjon el a missziós szellem az Egyház tagjaiban és sugározzák az optimizmust, a derűt, reményvesztett kortársaikra.

    Sík Sándor a „Megyeri hitvallás”-ban fogalmazza meg az általános reménytelenség közepette is élő derűlátást. A megyeri jamboree éjszakájában mindenhonnak a kilátástalanság kígyója sziszeg feléje. Mégis szeges bakancsának sarkát a vén homokba vágja és énekli az égre a remény vallomását: Hiszek! A kevesek egymásba tett kezében. A testvérszóban, a bajtársmarokban, Az érben, mely patak lesz és folyó, S halott tengerbe életet zuhant. A tiszta vízben, hogy sodorni tud. S mi az alapja a költő optimizmusának? A Szentlélekbe vetett hit. Aki hisz a pünkösdi Lélekben, aki tudja, hogy az Egyház hajóját és a világ jövőjét is a Szentlélek biztosítja, az meri a költővel megmagyarázni: Akit egyszer meglehelt a LÉLEK, // Annak mindegy lom, élet, vagy halál: // Az él és áll és énekel és alkot // Megyeren és Magyarországon, // Hétvilágrészen és a másvilágon, // Az Isten őtet úgy segélje Ámen.
Hajnal Róbert/Magyar Kurír

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Esperesség
Homíliák
2007-05-27 Pünkösdvasárnap
|
Készítette: romkat.sk
|