Sitemap

Magyarul

KÖRKÉPEK

RENDELET

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK

Egyháztanács

Rólunk írták

A tornagörgői Betlehemesek élőben a magyar televízióban is

Sohasem vagyunk annyira szegények…

Interjúk

Ökumenikus istentisztelet - 2018

Hangarchívum

Húsvéti ételszentelés Szepsin (hirek.sk)

Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános nagyböjti gondolatai

Vállaljunk továbbra is sorsközösséget egymással

Bodollóban helyezték el az Isteni Irgalmasság képét

Kárpát expressz, 2015.12.26-i adás - 2015.12.27 13:35

2015 szentestéjének meghittsége Szepsiben

A kor szükséglete...

Elmélődés

A búcsúkról

Élő adás információk

Kapcsolat

Hír archívum

2013 (2.rész)

2013 (1.rész)

2011 (2.rész)

2011 (1.rész)

2010 (2.rész)

2010 (1.rész)

2009 (2.rész)

2009 (1.rész)

2008 (3.rész)

2008 (2.rész)

2008 (1.rész)

2007 (3.rész)

2007 (2.rész)

2007 (1.rész)

2006

Templomok, egyházközségek

A szepsi templom

A szepsi templom II. rész

A péderi templom

A csécsi templom

A perényi templom

A buzitai templom

A bodollói templom

Szt. Rókus Kápolna

A makranci templom

A jánoki templom

A somodi templom

A nagyidai templom

A pányi templom

Hírek

Iskolai szentségimádás járvány idején – húsvéti időben - 2021

Köszönetnyilvánítás a kántori szolgálatért Somodiban

Jó Pásztor vasárnapja – 2021

Szent József férfisátor-testvérület

Bodolló Fatima 2021.4.13.

Irgalmasság ünneplése a Szepsi hegyen…

Jöjjetek, hát keresztények...

Húsvéthétfő 2021

A húsvéti eledelek megáldása - 2021

Nagyszombat - 2021

Nagypéntek 2021

Isten legnagyobb titka az ember…

Virágvasárnap - 2021

Lelki örökbefogadás – rejtett életérték mentés…

Ünnepi köszöntő…

A Szent József-év ünnepélyes kezdete Szepsiben

Engesztelő imatalálkozó

Az engesztelő imatalálkozó 2021. március 13.

Megérkezett a Szent József-szobor

Celoslovenská zbierka

A népszámlálás margójára

Keresztúti ájtatosság

Hamvazkodás - 2021

A betegek 29. világnapja

Balázs-áldás 2021

A világ nem egyszínű, hanem egy poliéder sokszögtest…

Isten Szava vasárnapja Szepsiben

Hirdetés

Az újesztendő küszöbén - Annyit érünk el, amennyit remélünk…

Elkísértük utolsó útján főtisztelendő Stász Dezső, Máté paptestvérünket

Bodolló – 220. imatalálkozó

ÜDV AZ OLVASÓNAK

Vízszentelés - 2021

Házszentelés ünneplése a családegyházban 2021

FONTOS FELHÍVÁS

A Jóhír-mondók látogatása

Boldog Salkaházi Sára vértanúságára emlékezünk

Ajándékátadás

Betlehemezés - 2020

A karácsonyi szentmisék - 2020

JÓTÉKONYSÁG

Advent IV. vasárnapja - 2020

Karácsonyi bűnbánat és kenyéráldás

A 217. bodollói engesztelő imatalálkozó

Advent III. vasárnapja

Hálaadó szentmise boldogemlékű Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztorért

JÓTÉKONYSÁG

Ádvent II. vasárnapja - 2020

Ádvent első gyertyája

Ádvent I. vasárnapja - 2020

A karácsonyi gyóntatás - 2020

Az új egyháztanács tagjainak ünnepi beiktatása

Szentségimádás Krisztus Király ünnepének előestéjén

Magyarul álmodsz és magyarul sírsz…

Köszönet és hála

Közös megemlékezés halottainkról - Mindenszentek ünnepén.

Emlékezés halottainkra mons. Gábor Bertalan szepsi esperes-plébánossal

Ti is Benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben…

Őrizem a szemedet…

Példás életünk gyümölcseként…

Gyermekek fohászkodtak Szűz Máriához a járvány elmúltáért

Fatimai engesztelő imatalálkozó immár 18 éve

Megemlékezés a tizenhárom aradi vértanúról

Ismét szepsi diákok győztek a Mobilszem Kárpát-medencei filmversenyen

Hittanóra a szentmisében – 2.

Bérmálkozási visszhang Bodollón

Hittanóra szentmisében

Bérmálkozás – 2020

Emlékszentmise Radban - erős láncszemekké lenni és maradni…

Lelkinap a bérmálkozóknak

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Jubilánsköszöntő

Igeliturgia a hittanóra keretében

Főegyházmegyei papi rekollekció a három szent kassai vértanú emlékére

Ünnepi tanévnyitó – 2020. szeptember 1.

A 2020/21 tanév országos ökumenikus megnyitója a Szepsi római katolikus templomban 2020. augusztus 30-án

A Missziós kereszt fogadása és búcsúztatása Makrancon

Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!

Missziós kereszt érkezése - Makranc

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont áhítata Makrancon

II. Salkaházi Tábor

Szeretetközösséggé válni…

szentmise Rókus - meghívó

Szent Charbel - kenet kiszolgáltatása

Anna-köszöntő

Üvegablak - gyüjtés

A nagyszülők az élet kincsei, akiket szeretni és óvni kell…

Első ministrálás Bodollón

Bodolló – 212.

Főpapi szentmise Kassán

Napjaink áldott vándorai, hírvivői és megszentelői…

Vadócba rózsát oltok…

Ökumenikus tanévzáró - istentisztelet

Tanévzáró, papszentelés és első szentmise

Zarándoklat a Szent László forráshoz

20 év után…

Ballagás a Napocska Óvodában

Tempus fugit – repül az idő!

Kántorköszöntő és köszönet

A kérdések kérdése…

A Mária Rádió vezetőségi tagjainak látogatása Szepsiben

Bármit tesztek…

7. Savaria Filmszemle

Ne hamut őrizzünk, a lángot adjuk tovább…

Ünnepi koszorúzás Makrancon

Júniusi újrakezdés…

Köszöntő

Jubilánsköszöntő

A Fény útja az idén utoljára

Jubilánsköszöntő

Az idei Via lucis újabb állomása

Rádio LUMEN

Bodollói köszönet…

Online emlékezés a szűkebb pátria két vértanújára

HIRDETÉS - Koronavírus

Náboženský magazín RTVS

Vissza-, és előretekintés 2.

Magyar Katolikus rádió - riport

Vissza-, és előretekintés

Bagos sz. Pankovics Anna temetése Kassán 2020.4.21.

Orbán Viktor látogatott el a Mária Rádió budapesti központjába!

Az Isteni Irgalmasság órája - 2020

VISSZAPILLANTÓ

Járványok, karantén és üres templomok a történelemben…

Húsvétvasárnap

A húsvéti ételek megáldása - 2020

Nagyszombat

Szentségimádás a templomban

Nagypéntek

Nagypéntek a Szepsi hegyen…

Nagycsütörtök - 2020

VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

De mégis „nyissátok ki a templomokat”!

NAGYHÉT

„»Nyissátok ki a templomokat, ünnepeljük együtt a feltámadást!«

Istennek „a sötétség sem homályos, s az éj világos, akár a nappal”

Máriáról – kicsit másképp

Rendkívüli Urbi et Orbi áldás

Teljes búcsúnyerés

Lelki örökbefogadás – rejtett életmentés

Szentségimádás – 2020.3.25.

ÉRTESÍTŐ MEGHÍVÓ

Szentségimádás

Olaszországban egyre több áldozatot szed a vírus a papok között

Születésnapi köszöntés

V Božích rukách - Kristian Karch, kaplán v Moldave nad Bodvou

Isten kezében - Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános

Elmélődés

Isten éltesse sokáig erőben, egészségben!

A koronavírus egynapi áldozatai...

2020. március 15.

Székely János püspök: Koronavírus – Nincs itt valami nagy aránytalanság?

Őrzője vagy testvérednek! – Varga László megyéspüspök üzenete a vírusjárvány idején

Lám, mennyire sebezhetőek vagyunk…

Hamvazószerda - 2020

Szülők bálja

Az egység forrása és ereje

A betegek kenetének kiszolgáltatása Bodollón

A betegek szentsége az élni akarás szentsége

Jubileumi köszöntő

Próbabál a Salkában

Az új iskolaközpont építkezésének megtekintése

Balázs-áldás

Rendkívüli áldoztatók beiktatása

Ünnepi köszöntő

Megérkezett Boldog IV. Károly csontereklyéje Makrancra

Ökumenikus istentisztelet

Hálaadó istentisztelet

Egyházi iskolák ismételt közös megemlékezése a gyökerekről

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

A keresztségi fogadalom megújítása

Jubileum

Az iskolai tantermek megáldása Vízkereszt kapcsán

Vízszentelés és a plébániaépület megáldása

Értékőrzés, - kamatoztatás, - átadás nemzedékről, nemzedékre…

Személyes felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

2019

Névnaposaink köszöntése Szentcsalád vasárnapján

Mons. Bernard Bober pásztorlevele 2019 Szentcsalád vasárnapjára

Megemlékezés boldog Salkaházi Sára, szociális testvérről

Karácsony I. napja - 2019

Betlehemi látogatás Jézus születésnapjának emlékéjszakáján

Gyertyagyújtás az idősek otthonában…

Meggyúlt a 4. gyertya is…

A megosztott öröm, dupla öröm…

Ünnepélyes iskolai adventi záró szentmise

Karácsony felé az egyházi iskola növendékeivel

Fellobbant a 3. gyertya lángja is

Meggyúlt a 3. gyertya is

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Fellobbant a 2. gyertya lángja is

Meggyúlt a 2. gyertya is

Ministránsainkat is megajándékozta a Mikulás

Adventi gyertyagyújtás a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont intézeteiben

Ádventi gyertyagyújtás a város főterén

Meggyúlt az első adventi gyertya

Iskolabusz megáldása a családi napon

Közös szentségimádás

Zenés áhítat az idősek otthonában

Makranci látogatás 2.

Makranci látogatás

A Mátyás-templom énekkarának látogatása

Hirdetés

Bodolló – 206. találkozó

Szent Márton-napi búcsú

„ …Alszom, de a szívem virraszt…”

Árpád-házi Szent Erzsébet Kassa patrónusa

Megemlékezés 1956. november 4-ről

Megemlékezés a temetőn

Lelki találkozó – szív és értelemtágítás

Ünnepi megemlékezések

Belá Tamás, kassai káplán atya látogatása

Budapesti barátaink látogatása

A felújított ravatalozó átadása és megáldása Jánokon

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért…

Emlékszentmise

Bodolló – 17. évforduló

Iparista hálaadás

Papi rekollekció

Budapesti találkozó

Megemlékezés a tizenhárom aradi vértanúról

Újabb köszöntő

Köszöntő

Találkozó

Új dékán a Rózsahegyi Katolikus Egyetem kassai teológiai karán

Születésnapi köszöntő

Plébánosi beiktatás Somodiban

Szülői értekezlet

Magyarok Kenyere – jótékonysági program

Hálaadás a termésért és terménymegáldás

Hálaadás a termésért és terménymegáldás

Az új iskolaév első hittanórája

Bodolló – 204. imatalálkozó

Erdő Péter, bíboros látogatása a kassai főegyházmegyében

Boldog új iskolaévet - 2019/20

Fogadalomtétel

Hétvége képekben

Tanévkezdési előkészületek 2019

„Hadd legyünk mi is, hősök, tiszták, szentek…”

Szent István Király szobrának megáldása és megszentelése Hímben, 2019. augusztus 18.

A teljesebb Isten országáért…

Szent Rókus búcsú Szepsiben

Azért vagyunk a világon…

Kármel-hegyi Boldogasszony búcsú Barkán

A 202. engesztelő és imatalálkozó Bodollón

Salkaházi Tábor 2019

Templombúcsú – Bodollón

Akik hisznek, azok nincsenek egyedül…

Ökumenikus istentisztelet - 2019. június 30. 10:00

Hálaadó igeliturgia

A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik…

„Ti adjatok nekik enni!”

Faültetés Makrancon a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére

Elsőáldozás Szentháromság vasárnapján - 2019

Első gyónás – 2019

201. zarándoklat Bodollón

Templombúcsú – 2019

Zarándoklat képekben - Pápalátogatás Csíksomlyón

Képfelvételek a Nemzeti Összetartozás Napjának megemlékezéséről Szepsiben

Életfa – 2019. június 2. – 16:00

Faültetés Szepsiben a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére

Öröm és reményteli megosztás Budapesten

Gyermeknap - 2019

Első szentáldozás ünnepe

Hodász András atya látogatása

Érettségi 2019

Államtitkári látogatás

Megemlékező konferencia Dunaszerdahelyen

„A szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor13,8)

Bodollói köszönet…

A megbékélés napja - 2019

Jó Pásztor vasárnapja – 2019

Hálaadó igeliturgia Szepsiben Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér liturgikus emlékünnepén

Budapestiek látogatása Szepsiben

A XXXX. Szepsi Csombor Márton Napok és Anyák napja

A három szent kassai vértanú rekonstruált arcképének bemutatása

Arany és gyémánt oklevél

P. Kercza Csaba Asztrik OFM, ferences atya látogatása Szepsiben

Húsvétvasárnap 2019

Nagyszombat

Nagypéntek 2019

Nagycsütörtök – 2019

Hűségígéret

A gimnazisták keresztútja

Virágvasárnap - 2019

Fatimai engesztelő imatalálkozó virágvasárnap szombatján

A hetedikesek nagyböjti zarándoklátogatása

A tűzoltókocsi ünnepélyes megáldása

Iskolások keresztútja

Ünnepélyes beiratkozás

Köszöntő

Új ruhát kaptunk

„Ne azt kérdezd, hogy mit tud érted tenni a hazád, hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért”.

Lelki örökbefogadás – rejtett életmentés

Valahol ki van jelölve a helyed…

Jubileumi köszöntő

Ünnepi emlékezés az 1848-49 eseményeire

2019 március 15.

Jubileumi ünnepségek Kassán

Vendégelőadó Balaton-felvidékről

Engesztelő imatalálkozó Bodollón

Tudományos konferencia Tőketerebesen

Hamvazószerda - 2019

Lelki találkozó Homrogdon

Makranci jubileum

Betegek kenete – 2019

Bogyai Bartalos Gyula

Szülők bálja - 2019

Papi rekollekció

Egy kislány († 10) szívbemarkoló szavai édesanyjához halála előtt:

Gyertyaszentelés - 2019

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjének további zarándokútja a kassai főegyházmegyében

Ady Endrére emlékeztünk…

Ökumenikus istentiszteletek – 2019

A Missziós kereszt ismét Kassán

Öt egyházi iskola közös megemlékezése a gyökerekről

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje zarándokútjának folytatása a kassai főegyházmegyében

Konferencia a vértanúságról

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjének zarándokútja a kassai főegyházmegyében

Missziós kereszt zarándoklata

Vízszentelés és a plébánia épületének megáldása - 2019

Karácsony - 2018

Meggyújtottuk a 4. gyertyát is

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

Jubilánsok köszöntése

Örömelőleg…

Meggyújtottuk a harmadik gyertyát

A három szent kassai vértanú zarándok-ereklyéje Bodollón és Szepsiben

Sára nővér megújító fogadalomtétele

Meggyújtottuk a második gyertyát

Szakmai és lelki találkozó

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A VÁROS FŐTERÉN

Meggyújtottuk az első gyertyát

Jubileumi év a kassai főegyházmegyében

„VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURA FRANGO…”

Szentmise a városért

Árpád-házi Szent Erzsébet zarándoklat a Misszió Tours szervezésében

A 194. fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

„Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak…” (Zsolt 126,1)

Szent Márton napi rendezvény az egyházi óvodában

Légy jó mindhalálig a Kassai Thália Színházban

Szentmise az Idősek Otthonában

Megemlékezés a temetőn

Iskolai megemlékezés az elhunytakról

Nemzetközi konferencia Sátoraljaújhelyen

Egymillió gyermek imádkozta a rózsafüzért

Plébánialátogatás

Ünnepi hálaadás és látogatás

Fatimai imatalálkozó Bodollón

Papi rekollekció

Kápolnaszentelési emlékszentmise

Emlékezés a 13 aradi vértanúra

Diáklátogatás a plébánián

Jubileumi köszöntő

Tudományos konferencia Budapesten

Elsőpénteki igeliturgia – 2018. október 5-én

Jubilánsok köszöntése

Diáklátogatás a plébánián

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lisztadománya

Kálvária búcsú Monokon

192. engesztelő imatalálkozó Bodollón

Jubileumi szentmise Bodrogszentmárián

A Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Iskola növendékeinek látogatása

Ünnepi tanévnyitó – 2018/19

Boldoggá avatás Kassán

Névnapi köszöntő

Ultreya Makrancon

„Hadd legyünk mi is, hősök, tiszták, szentek…”

A teljesebb Isten országáért…

Szent Rókus búcsú Szepsiben

Hálaadó szentmise Nagyidán

Emléktábla avatás Pácinban

Kármel-hegyi Boldogasszony búcsú Barkán

Egyháztanácsülés

Jubileumi köszöntő

A júliusi Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gara Ilona köszöntése

MUDr. Rybár Nikolás ünnepélyes promóciója és templomi köszöntése

Ökumenikus istentisztelet

Bartal Károly Tamás, O. Praem. jászóvári nyugalmazott apát köszöntése

Mindennek meg van a maga ideje (Préd 3,1)

MUDr. Rybár Nikolás ünnepélyes promóciója

A felvidéki katolikus iskolák országos tanévzárója

Hálaadó szentmise Tornán

Gyalogos zarándoklat a Szent László forráshoz

Schmotzer Péter újmisés hálaadó szentmiséje Makrancon

Ezüstmise Királyhelmecen

Schmotzer Péter Szepsiben mutatta be újmiséjét

Próbabál

A 189. Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Pünkösdi koncert – Zenés áhítat

Hornyák Péter atya köszöntése

A Nemzeti Összetartozás Napja - 2018

Bérmálkozás – 2018

A megnyesett fa kizöldül…

A család tanít meg szeretni…

IV. Károly magyar király és osztrák császár ereklyéi Jászóvárott

Megkezdődtek az érettségi vizsgák a Salkaháziban is

Esperes - körzeti papi rekollekció Szepsiben

Fatimai engesztelő imatalálkozó

Boldog Salkaházi Sára emléknap

Szepsi Csombor Márton Napok – 2018

Elsőáldozás – Anyák napján

Jó Pásztor vasárnapja

Átadták az Ex Libris Díjakat Szepsiben

Nem vagyunk árvák – van édesanyánk…

Az iskolai beiratkozás margójára

Szepsiben is bemutatták a Márton Áronról szóló dokumentumfilmet

Szent László emlékezete Királyhelmecen

Ferenc pápa a pokolról

A húsvéti eledelek megáldása - 2018

Húsvéti vigília - 2018

Nagypéntek - 2018

Nagycsütörtök - 2018

Lelki örökbefogadás

Nagyhétkezdet

Kisnővérek a peremeken

A család, mint kicsi egyház az emberiség történetében – kihívások a XXI. században

Erdő Péter, bíboros látogatása Kassán

2018. március 18.-án az 1848/49-es eseményekre így emlékeztünk:

Ahol szentek a gyökerek, ott szentek a hajtások is - ünnepi megemlékezés Makrancon

Emlékezés az 1848-as eseményekre

Márciusi lelki találkozó Bodollón

Ember az embertelenségben - Esterházy Jánosra emlékeztek Bodollón

Papi lelkigyakorlat

Újmisések lelki napja Kassán

Plébánosi beiktatás Mecenzéfen

Hamvazószerda – 2018

A 185. engesztelő imatalálkozó Bodollón

Nyílt nap a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban

Álarcos bál a Napocska óvodában

Papi rekollekció Szepsiben

Balázs áldás - 2018

A megszentelt múlt nem mögöttünk, de bennünk és köztünk van…

Szalagavató - 2018

Imahét Szepsiben

Házszentelés a Magyar Kultúra Napján

Mihályi Molnár László, a Magyar Kultúra Lovagja: a Jóistennek velünk terve van

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Dialógus Európa lelkéért

A plébánia megáldása 2018

Vízszentelés -VÍZKERESZT ÜNNEPÉN -2018

Karácsonyi szentmisék – Bodollón

Szenteste 2017 - Makranc

Szenteste 2017

Meggyúlt a 4. gyertya is.

A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

Meggyúlt a 3. gyertya is

Fatimai engesztelő imatalálkozó december 13.-án

Meggyúlt a 2. gyertya is

Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell adventi koncertje

Meggyúlt az első adventi gyertya…

Papa, mama, gyerekek…

Lelkigyakorlat

Könyvbemutató Buzitán

II. Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett…

Papi rekollekció

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett…

Liturgikus megemlékezés az elhunytakról

Megemlékezés a temetőn

Hálaadó szentmise Kassán

Elhunyt Kádasi István pápai káplán

Ünnepi megemlékezés a népfelkelés 61. évfordulóján

Zarándokút Szent István király nyomában

A fa a szél kihívásaira…

Fatimai engesztelő imatalálkozó a kassai főegyházmegyében

Lelki-nap október első péntekén

Lisztadomány - 2017

A rendkívüli áldoztató beiktatása

Mártír-megemlékezés

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont 2017/18 ünnepi tanévnyitója

Erdő Péter, bíboros Szent István - napi ajándékai

Szent István napi búcsú Makrancon

Kenyéráldás Szepsiben

Bodolló – augusztus 13.

Rókus-búcsú - az 1831-es kolerajárvány szepsi áldozataira emlékeztek

Egyre termékenyebb létteljesség…

Búcsú Rudnokon

A júliusi engesztelő imatalálkozó Bodollón

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció: érvénytelen a gluténmentes ostya

Reményteli hálaadás

Érseki különáldás

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont II. tanévzárója

Ökumenikus gyalogos imazarándoklat a városért

Postprimícia Szepsiben

A 177. fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Zenés áhítat

Az összetartozás megünneplése

Örömnap

Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása

Első szentáldozás - 2017

Születésnapi köszöntő

Téged Isten dicsérünk…

Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet…

HIRDETÉS

Születésnapi köszöntő

Bodollói köszönet…

Ecce, ego mitte me – Íme, itt vagyok, engem küldj!

Hálaadó szentmise

Köszöntő

Lelki találkozó

A temetőkápolna megáldásának 10. évfordulója Gomboson

A húsvéti eledelek megáldása Szepsiben

Húsvéti vigília

Nagypéntek

Nagycsütörtök

A bűnbánatszentségének kiszolgáltatása az Idősek Otthonában

Katolikus ifjúsági klub lesz a szepsi plébánia tetőterében

Virágvasárnap

Keresztúti ájtatosság

Nagyböjti lelkiismeretvizsgálat

Ünnepélyes beiratkozás a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont első osztályába

Az Európai Unió zászlaja Szűz Mária jelképeit tartalmazza

Főegyházmegyei kántorképzés Kassán

Nihil novi sub sole – semmi új a Nap alatt

A fa gyökerei

Ünnepi köszöntők

Lelki örökbefogadás

Keresztúti ájtatosság

Böjte Csaba atya a keleti végeken

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es eseményekről

Fatimai engesztelő imanap Bodollón

Papi rekollekció Kassán

Hamvazószerda – 2017

Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános nagyböjti gondolatai

Szalagavató - 2017

A VOCES és a VOX COLUMBELLAE énekkarok zenés áhítata Szepsiben

A kassai papnevelő intézet növendékei Szepsiben

Emlékezés Bornemisza Istvánra halála 10. évfordulóján Sároseperjesen a jezsuitáknál

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény pedagógusainak első közös lelkigyakorlata

Együttgondolkodás az élet fontos dolgairól

Ökumenikus imahét – 2017

Házszentelés a romatelepen

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Vízszentelés Vízkereszt ünnepén – 2017

„Forgó Krisztus”- kép másolat

Egy kiló karácsonyi szeretet

Éjféli szentmise 2016

A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

Új fűtőmódszer templomunkban

Meggyúlt a negyedik gyertya is

Hálaadó szentmise Bodollón

Harmadik gyertyagyújtás a templomi ádventi koszorún

Második gyertyagyújtás a templomi ádventi koszorún

Megérkezett a lisztadomány

Ádventi zenés áhítat

Karácsonyváró családi nap az iskolában

A szepsi esperesi körzet kántorainak I. találkozója

Első gyertyagyújtás az iskolai részek ádventi koszorúján

Az ünnepi szentmise Ádvent 1. vasárnapján.

Gulag emlékezés Somodiban

Vasárnap világszerte bezárták az irgalmasság szent kapuit

Megemlékezés a halottakról a temetőn Mindenszentek ünnepén

Egyházközségi zarándoklat

Közös emlékezés 1956 eseményeire

Játszóház a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény Napocska óvodájában

Szülői értekezlet

Ünnepi megemlékezés a népfelkelés 60. évfordulóján

Értesítő meghívó

Köszönet és hála

Meghívó – kézbesítés

A gyermekek közös imádsága az egység és a béke ügyéért

Jubileumi szentmise Bodollón

A Živena asszonykórus köszöntése

Ünnepi megemlékezés a 13 aradi vértanúról

Egymillió gyermek közös imája az egységért és a békéért

Kápolnabúcsú az Idősek Otthonában

Zarándoklat Nyíregyházáról

Megemlékezés Márton Áronról

Látogatás Bodollón

A Budapesti Kolping Katolikus Iskola diákjainak és tanárainak látogatása Szepsiben

A tornai plébánia híveinek zarándoklata a Szentévben

Görögkatolikus engesztelő imatalálkozó Bodollón

Ajándékkenyér a szepsi református gyülekezettől

Ökumenikus istentisztelet a Jubileumi országos métabajnokság kapcsán Szepsiben – 2016. szeptember 10-én a Szent Rókus kápolnánál.

Mária rádió

Tanévnyitó 2016-2017

Püspökszentelés Kassán

Lelki nap Vadakkel atyával

Névnapi köszöntés

Mons. Dr. Ternyák Csaba egri érsek látogatása Makrancon

A nemzet a nyelvében él, dalában érez és kultúrájával tanúskodik…

A magyar Szentcsalád-ereklye Perkupán

Egyre termékenyebb lét…

Lelki ajánló

Karmel-hegyi Boldogasszony búcsú Barkán

Az új káplán köszöntése Bodollón

A bodollói szárnyas-oltár kiegészítő részeinek megáldása

Cserkészhíradó

Igazgatói kinevezés

Cserkésztábor Aranyidán

Az I. ünnepélyes tanévzáró a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban

Harmonika-virtuóz a szepsi plébániatemplomban

Az útra indulók megáldása és a búcsúsok indítása Debrődre

Szent Hubertusz szobrának megáldása Nagyidán

Soltész Miklós, államtitkár baráti látogatása Szepsiben és környékén

Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Az összetartozás megünneplése

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény I. gyermeknapi találkozója

Bérmálkozás - 2016

Egyházközségi zarándoklat a Szentévben

Reményt sejtető események, jelek és jelzések

A Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont I. emléknapja

Elsőáldozás magyar nyelven Szepsiben

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont I. anyák napi műsora

VOCES énekkar Szepsiben

Jópásztor-napi köszöntés

Iparisták ökumenikus találkozója

Meghívó - Bodolló

Főpásztori látogatás

A felvidéki magyar katolikus iskolák felhívása

Ünnepélyes beiratkozás megkezdése a Boldog Salkaházi Sára egyházi intézménybe

R.I.P. Szalay József

Húsvéti vigília

Nagypéntek - 2016

Nagycsütörtök - az utolsó vacsora emlékünnepe

Virágvasárnapi bevezető

A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusainak II. lelki napja

Újabb oltárlépcsőfok…

Az egyházi iskola diákjainak, tanárainak hamvazkodása

Görög katolikus szentévi zarándoklat

Iskolánk diákjainak I. próbabálja

Az ökumenikus imahét befejező istentisztelete Szepsiben

Ökumenikus istentisztelet - 2016.1.19. 18:00

Voces énekegyüttes a szepsi római katolikus plébániatemplomban

I. farsangi vigadalom

Bodollói köszönet…

Vízkereszt - 2016

Egyházközségi zarándoklat itthon…

Meghívó

A Vox Columbellae zenés áhítata a jászóvári premontrei apátsági templomban

2015 Szentestéjének meghittsége

Negyven rászoruló családnak szereztünk örömet.

Bűnbánati nap és eucharisztikus hálaadás a Boldog Salkaházi Sára egyházi intézményben

Meggyúlt az ádventi koszorú 4. gyertyája is

Iskolánk I. karácsonyi műsora

Legyünk irgalmasok, mint a mennyei Atya…

A harmadik gyertya meggyújtása a templomi ádventi koszorún

Ádventi áhítat

Ádventi gyertyagyújtások a templomban

Takaró Mihály előadásai

Erdő Péter áldotta meg a Huba utcai Kolping-iskola felújított épületét

Első gyertyagyújtás az iskolai ádventi koszorún

Nyelvi tábor és közösségformálás

A család ádventi készülete - Karácsonyra

Iskolai viszontlátogatások Szepsiben és Budapesten

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény I. családtalálkozója

Szent Erzsébet ünnepe

Rákóczi Szövetség ösztöndíja

A Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusainak I. lelki napja

Vox Columbellae

A vértanúk közösségének tanúságtétele

A missziós testvérek látogatása Szepsiben

80. születésnapját ünneplő Balla sz. Magyar Margit

Ünnepélyes beöltözés

Megemlékezés az elhunytakról Halottak napján az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában

Megemlékezés a halottakról a temetőn Mindenszentek ünnepén

ÉRTESÍTŐ MEGHÍVÓ

Imacsatlakozás

Őszi hálaadás az egyházi óvodában

Iskolai testvérlátogatás Szepsiben

Vendéglátógató

MÁRIAPÓCS - 2013. október 16-án : Felajánlás az iskola létrehozása érdekében

A szepsi esperesség híveinek III. zarándoklata Máriapócsra

Zarándok út Máriapócsra 2015

Névnapi köszöntés

Mons. Bernard Bober

Tantermi keresztek megáldása

Köszönet - hála - kérés

Isten csodát tett, hogy csodálkozhassunk…

Tanévnyitó

Boldog névnapot

Itt vagyok, engem küldj…

A testvériség ajándéka…

Hálaadó igeliturgia

Termékeny lét… szentmise szent Rókus tiszteletére

Pályázat

281.B ének, kotta

Lelki ajánló - Makranc

Porciunkula búcsú Imregen

Lőcsei zarándoklat

Megjelent a Harangszó ima és énekeskönyv újabb kiadása

Zarándok út Czętochowába

Dr. Szesztay Ádám, kassai főkonzul Szepsiben

Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény pedagógusai

Igazgatói kinevezés

Szűzanya szobor megáldása - Makranc

A 90 esztendős Gáll Mária – Manyu Néni köszöntése

Közös memorandum

Ünnepi szentmise 2015 Pünkösdjén

Torna - Hálaadó szentmise

Első szentáldozási ünnepség

ÖRÖMHÍR

Pedagógus lelki nap Szepsiben

Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

Výberové konanie

Meghívó

Hirdetés

Pályázat

Az Úr szerető szolgái

Engesztelő imatalálkozó Bodollón 2015. április 13.

Beiratkoztak a Salkaházi Sára Iskolaközpontba

Virtuális séta

Szepsi templom mennyezete

Bodollói Kereszt út

Via lucis

Értékeink

A vasárnap üzenete

Katolikus szemmel

Igeliturgikus Naptár

Miserend

Homíliák

2007-05-27 Pünkösdvasárnap

2007-04-29 Húsvét 4. vasárnapja

2007-04-21 Húsvét 3. vasárnapja

2007-04-15 Húsvét 2. vasárnapja

2007-04-08 Húsvétvasárnap

2007-04-01 Virágvasárnap

2007-03-21 Nagyböjt 5. vasárnapja

2007-03-18 Nagyböjt 4. vasárnapja

2007-03-11 Nagyböjt 3. vasárnapja

2007-03-04 Nagyböjt 2. vasárnapja

2007-02-25 Nagyböjt 1. vasárnapja

2007-02-08 ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

2007-02-08 ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

2007-02-08 ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

2005-01-18 ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

2005-01-11 URUNK KERESZTSÉGE

2005-01-04 VÍZKERESZT

2004-12-28 Szent Család ünnepe

2004-12-26 Szent István vértanú ünnepe

2004-12-21 Advent 4. vasárnapja

2004-12-07 Advent 2. vasárnapja

2004-11-30 Advent 1. vasárnapja

2004-05-09 HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

2004-05-02 HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

2004-04-18 HÚSVÉT 2.VASÁRNAPJA

2004-04-11 HÚSVÉTVASÁRNAP

2004-04-09 NAGYPÉNTEK

2004-03-28 NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

2004-03-21 NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

2004-03-14 NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

2004-03-07 NAGYBÖJT 2.VASÁRNAPJA

2004-02-29 NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

2004-02-22 ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

2004-02-15 ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

2004-02-08 Évközi 5. vasárnap

2004-02-01 Évközi 4. vasárnap

2004-01-25 ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Templomok

Aktuális

PERSELY

Egyházközségek

Bevezetó

Miserend

Slovensky

Kontakt

Archív správ

Kostoly

Správy

Virtuálna prehliadka

Strop moldavského kostola

Budulovská križová cesta

Via lucis

Naše hodnoty

Sväté omše

Aktuálne

Sväté omše

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Sitemap
|
Készítette: romkat.sk
|