2007-02-08 ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

Attila Zajdek | 11.4.2015

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP


A kenyérszaporító Jézus sajátosságai

Az idős korra jellemző a lényeglátás. Az öreg ember a fontos dolgokra koncentrál. Az öreg János apostol 90 éves korában írta meg evangéliumát. Azokat a mozzanatokat hangsúlyozza, amelyek az első 3 evangélista figyelmét elkerülték. Így történik ez az évközi 17. vasárnap evangéliumi jelenetében is: a kenyérszaporítás leírásánál. Azok a vonások, amelyeket János fedez fel mestere arcán, árnyalják Krisztus-képünket és még vonzóbbá teszik Jézus személyét. Milyen elmélkedési gondolatokat sugall?

A kenyérszaporító Jézus vonásai

1. Kiemeli Jézus nagyságát


Úgy áll előttünk az Úr, mint egy imponáló hadvezér. Olvassuk: ?Nagy tömeg követte?? ?Jézus felemelte tekintetét és látta, hogy nagy tömeg jön utána?? Márk szerint az emberek megelőzték Jézust? az apostolok figyelmeztették az étkezés fontosságára? a tanítványok osztották ki a kenyereket? János új beállításba helyezi. Szerinte: Jézus jár elöl, a többiek utána mennek. Úgy tesz, mint egy vérbeli hadvezér: nem azt mondja: ?Előre!", hanem ?Utánam!? Imponáló, hogy Ő fölöttünk áll. Van kire felnéznünk. Olyan eszménykép, akit nem lehet túlszárnyalni. Aquinói Szent Tamás egy idő után többet tudott, mint tanára, Nagy Szent Albert. Leonardo da Vinci végül már maga javította ki mestere festményeit. József Attila először utánozta Juhász Gyulát, később felülmúlta példaképét. Jézus utolérhetetlen!

2. Rámutat Jézus méltóságára

Uralkodóként mutatja be. Az első három evangélista szerint a pusztában állva beszélt. János hangsúlyozza, hogy ülve várta a tömeget a hegyen. Mint a hatalma teljében lévő Király. IV. Béla kihordatta a székeket a trónteremből. Jelezve, hogy előtte még az ország nagyjai is állni kötelesek. Gondoljunk erre a Könyörgéseknél. Ezeket így fejezzük be: ?aki él és uralkodik?? Tiszteletteljes testtartást vegyünk fel magánimáinkban is. Vigyázat: nem egy súlycsoportba tartozunk a Megváltóval!

3. Észreveszi Jézus céltudatosságát

Úgy viselkedik, mint egy hajóskapitány. A tanítványok pánikba esnek a megoldhatatlannak tűnő szituáció láttán. Tanácstalanok: ?Honnét veszünk??? ?Mi ez ennyinek??? Jézus első pillanattól tudta, mit akar tenni. Nem az események sodorják bele egy erején felüli tettbe. Kezét a kormánykeréken tartja, tekintete a jövőbe fúródik, a parancsnoki híron abszolút ura a helyzetnek. Napjainkban hiányoznak a világító tűzoszlopok? zseniális politikusok? vagy akár kiemelkedő egyházi vezetők? A középszerűek korát éljük. A legkiválóbbak is rögtönzik ötleteiket: ?majd meglátjuk, mi jön ki belőle?, ?majd a történelem igazolni fogja, helyes volt-e?. A nagyok is kísérleteznek, például Reagan csillagháborúja, VI. Pál Ostpolitikája. Én sem tudom, hogy kellene ezt az egyházközséget vezetni. De jó ilyenkor ráeszmélni: én csak fedélzetmester vagyok, bojtár, kisbíró. A kapitány, a pásztor, az Egyház feje tudja, mit cselekszik.

4. Ráirányítja a figyelmet Jézus Eucharisztiát kínáló gesztusára

Zseniális rendezőként mutatja be János. Minden egy célra irányul: az Oltáriszentség előkészítésére. ?Közel volt a Húsvét? ? világos utalás a húsvét előtti utolsó vacsorára, ahol saját testét adja eledelül. Jánosi sajátosság a ?maradék összegyűjtése?. Nem a kenyér iránti tisztelet miatt, nem takarékossági szempontból említi, hanem a ?legvégső megoldást nyújtó?, az önmagát az Eucharisztiában nekünk ajándékozó Személy lát Jézusban. Az Eucharisztia a mai világnak, a történelemnek és az egyéni életnek is ?Entlösung?-ja = végső megoldása, igazi mentsvára. ?A világnak Krisztus kell!? (Sillye Jenő) Nekünk nem többre van szükségünk, hanem: másra. Nem sok-sok valamire, hanem egyetlen Valakire! II. János Pál utolsó enciklikájában ki merte mondani: ?Az egyház az Eucharisztiából él.? Mi hozzátehetjük: A világ is az eucharisztikus Krisztusból él. Európa jövőjét is csak az oltáriszentségi Jézus egyesítő ereje képes biztosítani! Hajnal Róbert/Magyar Kurír

Ma 19.10.2021 van, névnapját unnepli Nándor, holnap Vendel.
Gratulálunk!
Esperesség
Homíliák
2007-02-08 ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP
|
Készítette: romkat.sk
|