Lőcsei zarándoklat

Gábor Bertalan | 15.7.2015

Lőcsei zarándoklat

 

Kelet-Szlovákia egyik legrégibb búcsújáró helye a lőcsei Mária-hegyen található Mária-templom, ahol 1247-ben építették fel az első kápolnát, amelyet az 1241 – 1242-es tatárdúlásból való menekülés hálájaként emelt a szepességi hívő lakosság. Évente július másodikát követő vasárnap többszázezres hívősereg zarándokol el a kegyhelyre, ahol 2015. július 14.-én Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános vezetésével magyar nyelvű zarándokszentmise volt.

 

A kezdeményezés, az ötlet - Zilizi Tihamértól származik, aki többszöri levélváltás során kérte, hogy legyen végre magyar nyelvű szentmise, ha nem is Hegyen, legalább a városban. A kegyhely gondnoksága a kérésre készségesen igent mondott, így aznap délelőtt 9:00 órakor 60 fős autóbuszos zarándoklat indult Szepsiből Lőcsére, ahol a Mária – hegyen, déli 12:00-kor, magyar nyelvű szentmise kezdődött. A zarándokok közt voltak magyarországi és nyugat-szlovákiai Mária-tisztelők is.

 

Írásos okmány bizonyítja, hogy az említetett kápolnát egy Szervác nevű atya 1470-ben gótikus templommá építtette át. Ekkor került a templom belsőterébe a csodatevő Szűz Mária szobor is. Az első nagy zarándoklat 1671. július 2.-án volt.

 

A kegyhely elsősorban a kelet- és a közép-szlovákiai latin és keleti egyházak híveinek legismertebb zarándokhelye. Jelentős dátum a kegyhely történetében - 1984. január 26.-a, amikor is II. János Pál pápa a templomnak a Basilica minor (kisebb bazilika) címet adományozta.

 

A kegytemplom neogótikus főoltára Prinoth Ferdinánd szobrászműhelyének alkotása. Az oltár felső részének közepén tündöklik a 148 cm magas, fából készült szobor: az ötszáz éve itt tisztelt Lőcsei Szűz Mária kegyszobor. A szobor egy bűvösen szép, átszellemült asszony alakját ábrázolja, aki dúsan ráncolt ruhába öltöztetve, aranytól csillogó öltözetben és palástban van. Keze finom mozdulatáról úgy sejlik, hogy ez a mozdulat Szűz Mária és Szent Erzsébet találkozásának a pillanatát idézi.

 

A szobor egyfajta „Biblia-pauperórum – a szegények Bibliája”. Szobori megjelenítése Isten jóságának és emberszeretetének, de ugyanakkor képi megjelenítése az ember válaszának is.

 

A zarándokok útját öt kápolna és egy hársfa-sor szegélyezi, amelyet Szent II. János Pál pápa látogatása 10. évfordulója kapcsán „II. János Pál fasorának“ neveztek el. II. János Pál ugyanis 1995. július 3-án látogatott el a lőcsei Mária hegyre, ahol 650 ezer zarándok jelenlétében mutatott be szentmisét és adott áldást az ország híveire.

 

Mindezek tudatában és fényében zarándokoltunk el mi is a búcsújáró helyre, hogy oltalmat, segítséget, támogatást kérjünk ügyes-bajos dolgainkra. Mindenekelőtt a szeptember elsején megnyíló Magyar Tannyelvű Boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény diákjaira, azok szüleire, valamint tanári karára, hogy a kor kihívásait a Szentlélek fényében felismerjük és annak erejében meg is tudjuk valósítani.

 

Adja Isten, hogy a Boldogasszony közbenjárására a kegyelem bősége áradjon minden zarándokra! Kérésük nyerjen meghallgatást!