Az I. ünnepélyes tanévzáró a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontban

Gábor Bertalan | 30.6.2016

 

2016. június 30-án tartotta ünnepélyes tanévzáróját a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont. Miután a diákok az egyes osztályokban megkapták az év-végi bizonyítványt, hálaadó istentiszteletre indultak a római katolikus plébániatemplomba, ahol az iskolából a városon keresztül érkeztek. Elől a búcsúzó, ballagó kilencedikes diákok mentek. A templom kapujában a helyi esperes plébános üdvözölte az érkezőket. Történelminek nevezte a pillanatot. Nem véletlenül, hiszen ők az egyházi iskola első ballagói.

 

A templomba körmenetben vonultak, Vakles Attila görögkatolikus esperes-parókus és Molnár Árpád református lelkipásztorral az élen. A Jubileumi Kapun átmenve foglalták el helyüket.

 

Az ünnepi istentisztelet Szaniszló Mária tanítónő orgonajátéka után a Szózat eléneklésével vette kezdetét. A szentbeszédet Vakles Attila parókus tartotta, aki a felelősségteljes keresztény élet fontosságára hívta fel a figyelmet, amely egyedüli tiszta forrása volt és marad a nemzeti, vallási és kulturális önazonosságnak. 

 

Gondolatainak kívánságát, a hívek könyörgésében a diákok – Dobos Kristóf és Janitor Zsófia kötötték csokorba. 

 

Ezután következett Nagy István iskolaigazgató ünnepi beszéde, amelyben a magvető és a magvetés felelősségéről szólt, méltatva a diákok és a tantestület nem kis teljesítményét.

 

A ballagó diákok búcsúbeszéde következett. Köszönetet mondtak az iskolának, a tantestületnek, a szülőknek és az iskolatársaknak. Majd az iskola énekkara következett a „Vigyázz a madárra” című dallal.

 

Ezután az értékelés következett: 15 óvodás, 8 diák a kitűnő tanulmányi eredményekért, 37 diák, a kitűnő tanulmányi eredményekért és az iskola méltó képviseletéért, 33 diák az iskola méltó képviseletéért kapott elismerő oklevelet. Az értékelés az Ave Mária gyönyörű éneklésével zárult.

 

Az ünnepélyes áldás után a Himnusz eléneklésével ért véget az istentisztelet. Kivonulásra az egybegyűltek a 42. zsoltárt énekelték.

 

Nagy hála és köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az elért sikerekhez. Köszönet a Gondviselésnek, hogy az isteni ige és a szentségek révén segíti, bátorítja, ösztönzi az isteni tervet fürkészőket. A szentháromságú egy Isten, az egyházi előjárók, a sok-sok jóakaratú ember segítsége, a tanárok és a tantestület áldozatkészsége és a szülők összefogása nélkül nem jutottunk volna idáig.   

 

Kérjük a további imákat, a megértést és mindennemű lelki és anyagi támogatást, hogy a ránk bízott feladatot hiánytalanul elvégezhessük, és ezzel is lehetővé tegyük szellemi, anyagi és lelki értékeink őrzését, kamatoztatását és továbbadását. Röviden: hogy jó magvetők legyünk, jó magot vethessünk, jó talajba…

 

FOTÓK és VIDEÓ