Ünnepélyes beiratkozás a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont első osztályába

Gábor Bertalan | 2.4.2017

Eretnek az, akinek túl korán van igaza. Minden kornak meg van a maga eretneke. A görög αρεσις, haireszisz, (herezis, eretnekség) eredeti jelentése: „választás, döntés”.

 

2017. április 2-án késődélután a Szepsi Inkubátor Központban ismét együtt láttunk egy lelkes csapatot, akik sokak szemében eretnekek, mert csemetéiket anyanyelven, keresztényként, az evangéliumi értékrendben kívánják nevelni, tanítani:

Szeretetteljesen

Aktívan

Lendületesen

Keresztény/tyénként

Anyanyelven

Hitelesen

Áldozatosan

Zenekedvelően

Innovatívan.

Lassan immár 43 éve vagyok az Úr szőlőjében. Soha nem volt olyan idő, amikor úgymond pátyolgatták volna az Egyházat. Általában csak akkor kellettünk, amikor az a mindenkori hatalomnak megfelelt és csak olyan mértékben, hogy az ne veszélyeztesse uralmukat.

Szolgák voltunk, de nem a hatalom és a hatalmasok kiszolgálói. Az evangéliumi értékrend alázatos hirdetői voltunk, vagyunk és leszünk, mert: „Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”. (2 Tim 4,2) „Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot”. (1 Kor 9,16)

Az evangéliumi értékrend hirdetése az egész idő alatt akadályba ütközött. Mindig voltak, vannak és lesznek külső és belső ellenzékek. A 43 év alatt szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy az akadályokat sohasem – ateisták, moszlimok, vagy ismeretlen felekezetűek állították elénk, de megkeresztelt katolikusok. 

Nihil novi sub Sole – semmi új a Nap alatt. Ám az is biztos, hogy amint elmúlott a hírhedt nácizmus, szocializmus, kommunizmus, elmúlik a liberalizmus is és minden, ami, és aki vele összefonódik. Ezért hasonlóképpen, mint a múltban, most is bizalommal kapaszkodjunk Istenbe és egymásba. Igyekezzünk jó döntést hozni. A jót választani. Nem baj, ha ezért eretnekeknek bélyegeznek. Eretnek az, akinek túl korán van igaza.

 

Gábor Bertalan