Húsvéti vigília

admin | 16.4.2017

Nagyszombat a gyász napja, arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus a sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szent sír előtt. Ezen a napon készülődünk a feltámadás örömére. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretethalálának titkába elmélyedni.

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és sötét, a tűz s a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Ám, amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust, akkor ebben a sötétben felgyullad a remény: Krisztus feltámadásának ténye és fénye, hogy az utolsó szó nem az emberé, de az igazságosan irgalmas és az irgalmasan igazságos Istené.

Templomunkban az ünnepi szertartás egy rövid bevezetővel vette kezdetét, amit az új tűz és az új gyertya megáldása, majd annak meggyújtása követett. A pap Krisztus világossága felszólítására a hívek Istennek legyen hála válasszal feleltek. Az oltárhoz érve a 3. felkiáltásra a templomban minden fényt meggyújtottak.

 

Az oltárhoz érve a segédkezők elhelyezték a Húsvéti gyertyát. Majd papjaink elénekelték a húsvéti öröméneket, a segédkezők égő gyertyával körbe állták húsvéti gyertyát, a hívek padokban állva hallgatták az ősi hálaéneket.

 

Három olvasmány következett, mindhárom végén zsoltárének zengett, amit a kántorok – Bányász Emőke és Peter Vysokai - végeztek. A pap minden zsoltár után, könyörgést mondott.

 

Ezután meggyújtották az oltárgyertyákat és a pap ünnepélyes Glória in excelsis énekére három nap után ismét felzúgott az orgona, megszólaltak a csengők.  A Könyörgés és a Lecke után a hármas Alleluját intonálták, amit a nép orgonakísérettel 3x megismételt, mindig magasabban énekelve.

 

Az Evangélium után a káplán úr rövid a szentbeszédet mondott, amelynek végén pár mondattal magyarul is köszöntötte az egybegyűlteket.

 

A keresztkútnál a káplán úr elénekelte a Mindenszentek litániáját, majd az esperes úr megáldotta a keresztkutat. A keresztségi fogadalom megújítása után az esperes úr az új szenteltvízzel meghintette az egybegyűlteket. Hívek könyörgése után a szentmise magyar – szlovák – latin nyelven folyt. A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítővel találkoztunk.

 

A szentmise végén az ősi hagyományokhoz híven a Feltámadás szertartása következett. Az esperes úr a négy égtáj felé megáldotta a várost, majd az oltárhoz érve a szokásos imák után megáldotta az egybegyűlteket is. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése a feltámadás örömét hirdeti a világnak. Ez a szép közép-európai hagyomány elviszi a Föltámadás örömhírét a világba: Krisztus Feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja!

 

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki tudásával, igyekezetével, tettrekészségével elősegítette a bensőséges ünneplést. Hála Istennek, a felsorolás nagyon – nagyon hosszú lenne. 

 

Képgaléria itt: