A temetőkápolna megáldásának 10. évfordulója Gomboson

Gábor Bertalan | 29.4.2017

10 éve, hogy az akkori Nagyidai Önkormányzat, Dr. Rebres Mihály plébános, esperes-helyettes, Snyír Ferenc polgármester és a gombosi egyházközség hívei közös összefogása eredményeként 2007. április 15-én az Isteni Irgalmasság tiszteletére Mons. Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita ünnepélyesen felszentelte az egyházközség temetőkápolnáját. A magyar nyelvű szentbeszédet Pásztor Zoltán, püspöki helynök mondta, aki Krisztus békéjének fontosságát és értékét hangsúlyozta.

2017. április 23.-án a 10. évfordulón Dr. Szalay László, plébános és Dr. Beluscsák Gyula, polgármester meghívására a hálaadó szentmise főcelebránsa Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök volt, akivel együtt miséztek az egykori nagyidai plébánosok és az esperesi körzet papjai. Az ünnepségen igét hirdetett és hálaadó imát mondott Szabó Krisztián nagyidai református lelkész és Dr. Vakles Attila, szesztai görögkatolikus parókus is.

Az évforduló kapcsán ismételten bizonyítást nyert, hogy a kápolna felépítésével és megáldásával a helyiek régi álma teljesült: lett egy hely, ahol biztosabban tudatosítható, hogy akár élünk, akár halunk egyaránt az irgalmasan igazságos, és az igazságosan irgalmas Úréi vagyunk.