Lelki-nap október első péntekén

Gábor Bertalan | 6.10.2017

 

 

Giriz Loránd hitoktató kezdeményezésére és szervezésében a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont növendékei, a 8.A osztály diákjainak aktív részvételével, Novák Andrea osztályfőnöknő vezetésével,   október 6-án, a hónap első péntekén lelki órára gyűltek össze a római katolikus templomban, hogy ökumenikus istentisztelet keretében sokrétűen emlékezzenek: az isteni irgalmasságra, a bűnbánatra és megújulásra és a 13 aradi mártír vértanúságára.

 

Igeliturgia keretében azokra emlékeztek, akik életükkel fizettek a szabadságért. Mások szabadságáért. A nép, a nemzet szabadságáért. Azért, hogy ne legyen egyenlő és egyenlőbb. Azért, hogy a sajtó, a ma sokat emlegetett média, mindenkit egyformán szolgáljon. Azért, hogy egyenlő jog, egyenlő kötelesség, és egyenlő lehetőség nyíljon mindenki számára.

 

         Tudjuk, sajnos a nagyszerű kezdeményezés elvérzett. Haynau életét tette arra, hogy a csata teljes kudarccal végződjön. 1849. augusztus 24-én ezt írta: Egy évszázadig nem lesz több forradalom Magyarországon, ha kell, a fejemmel szavatolok érte, mert gyökerestül irtom ki a gazt.  

 

Kinek lett igaza? Kit igazolt a történelem? A 13 aradi vértanút, vagy Haynaut? Lelki szemeink előtt felsorakozva láthatunk különböző életutakat. Egy befejezett, de derékba tört 13 életpályát, és sokmásat, a világ szemében csodálatra méltót. A ma zűrzavarában - meghajtott fővel - kiktől veszünk példát? Kikre emeljük tekintetünket? Kiknek a magatartására buzdítjuk gyermekeinket?

 

Az új idők új viharaiban, a mai kihívások sokszor alattomos pergőtüzében - vértanúinkra emlékezve - éltessen bennünket kitartásunkban, igyekezetünkben, hitvallásunkban és nemzeti hovatartozásunkban a meggyőződés: az igazság győz, és az igazak fényleni fognak, mint a csillagok.

 

            Ha nemes igyekezetünkkel továbbra is hűséggel fogjuk ápolni ország és világszerte lerombolt emlékhelyeinket - amelyeket legalább szívünkben ismételten újra felépítünk - bízva remélhetjük, hogy e szent nyomok újra követésével rátalálunk arra az útra, amelyen járva – megfogyva bár, de törve nem – kiálljuk a próbát.

 

            Hálás köszönet Nagy Imre, tanár úrnak, Fodor Izabella tanárnőnek, Bányász Péternek és mindenkinek, aki aktívan kivette részét az ünneplés méltó megvalósításában.

 

 

 VIDEÓ :  Lelki-nap október első péntekén