Ahol szentek a gyökerek, ott szentek a hajtások is - ünnepi megemlékezés Makrancon

Gábor Bertalan | 18.3.2018

 

 

Makrancon először 2018. március 18.-án emlékeztek meg az 1848/49-es forradalmi eseményekről, a helyi Csemadok, az önkormányzat és a filiális egyházközség hívei összefogásában. A templom Szent István király tiszteletére épült. 1907-ben lett felszentelve. 2007. augusztus 20. óta az oltárban őrzik az első szent magyar család csontereklyéit: Szent István királyát, Boldog Gizelláét és Szent Imréét.

 

A megemlékezés a templomban kezdődött, majd a 2015. augusztus 20.-án megáldott - az első szent magyar család - emléktáblánál végződött. Lacko Mária, polgármesterasszony és Pelegrin János, a helyi Csemadok elnöke köszöntője után a szentmisén részt vevő hívek együtt imádkoztak. Felidézték az egyik lengyel fiatalember nyilatkozatát, aki a budapesti Keleti Pályaudvaron 2012. október 23.-án ezt mondta:  „Azért jöttem Budapestre, hogy megköszönjem a magyaroknak azt a bátor példamutatást, amellyel reményt adnak nekünk és a többi keresztény nemzetnek Európában, hogy bár tombol az önzés és a nihilizmus, a magyarok a közéletben bátran mernek meríteni a kereszténység forrásából. Majd sokatmondóan hozzátette - Magyarok, köszönjük az új Alaptörvényeteket és Szent István egész örökségét!”.

 

Mindezek tudatában Szent István Király példáját követve az egybegyűltek így fohászkodtak:

 

 

  1. 1.      Urunk Jézus Krisztus, maradj velünk: családunkkal, népünkkel és egyházunkkal, hogy a kor kihívásaira – az első szent magyar család példája szerint - becsületes életünkkel jól és helyesen válaszoljunk. Hallgass meg Urunk. Hívek: Kérünk téged hallgass meg minket. 

 

  1. 2.      Urunk, Jézus Krisztus, segíts minket az igaz bölcsesség, a szeretet és megbocsátás útján járni, hogy – az első szent magyar család példája szerint - életünkben kedve teljék mennyei Atyánknak. Hallgass meg Urunk. Hívek: Kérünk téged hallgass meg minket. 

 

  1. 3.      Urunk Jézus Krisztus, Te kincseket bíztál ránk: életet, hitvallást, anyanyelvet és kultúrát, segíts minket, hogy – az első szent magyar család példája szerint - bárhol is éljünk a világban, adományaiddal helyesen, jól és neked tetszően sáfárkodjunk. Hallgass meg Urunk. Hívek: Kérünk téged hallgass meg minket. 

 

  1. 4.      Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által ösztönözz minket keresni egymás kezét, hogy – az első szent magyar család példája szerint - hitünk, anyanyelvünk és kultúránk védelmében egységesen cselekedjünk. Hallgass meg Urunk.  Hívek: Kérünk téged hallgass meg minket. 

 

Kérésüket azzal az imával támasztották alá, amelyre Urunk, Jézus Krisztus parancsára az édesanyjuk tanított őket imádkozni:

 

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökkön, örökké. Ámen. 

 

Urunk, Jézus Krisztus édesanyját ősi énekünkkel tisztelték meg.

 

 

 

A remélhetőleg hagyományteremtő megemlékezés végén Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános megköszönte a rég várt kezdeményezést, arról biztosította az egybegyűlteket, hogy nincs felesleges áldozat. Amíg van Istenben bízó, és Általa küzdő ember, addig van Isten megáldotta jövő is. Ahol szentek a gyökerek, ott szentek a hajtások is…

 

Makranc – 2018. március 18. – 12:00