Esperes - körzeti papi rekollekció Szepsiben

Gábor Bertalan | 20.5.2018

2018. május 17.-én tartotta havi rekollekcióját a szepsi esperesi körzet papsága. Két út áll előttünk: a valódi egység útja, amelyen az Úr Jézus akar minket vezetni; és a hamis egységé, amelyiken járva kibeszéljük, elítéljük egymást, s ami széthúzáshoz vezet – hangsúlyozta többek között homíliájában Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök, akivel együtt miséztek a körzet papjai.

A szentmise kezdetén Bartko Elek, somodi plébánost, címzetes esperest köszöntötték, aki a napokban ünnepelte 71. születésnapját.

A napi evangélium Szent János könyvéből (Jn 17,20–26) a valódi egységről szólt, amely Jézus és az Atya között van, s amelyre mindnyájan hivatottak vagyunk. Ez az üdvösség egysége, amelyet az Egyház ad; az egység, ami az örökkévalóság felé halad. Amikor mi az életben, az Egyházban, vagy a civil társadalomban az egységért fáradozunk, azon az úton járunk, amelyet Jézus jelölt ki számunkra.

Érdemes végiggondolni nagy küldetésünket, amit kaptunk: hogy miként legyünk egységben Jézussal és az Atyával. Ezen az úton kell mennünk mindannyiunknak, férfiaknak és nőknek, együtt haladva az egység útján. Nem a hamis egység útján, mely céltalan, ami csak arra van, hogy másokon átlépve elítéljünk embereket, ami voltaképp a világfejedelem érdekét szolgálja. A Sátánét, a Diabólusét – a szétdobálóét, aki hamis értékrenddel, megtévesztően tud óriási pusztítást okozni.

Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy mindig a valódi egység útján járjunk. Szentlelke erejével és fényével, a tanítóhivatal útmutatását mindenkor figyelembe véve elkerüljük a hamis vallásosságot és minden önkényes, egységbontó tettet.