MUDr. Rybár Nikolás ünnepélyes promóciója és templomi köszöntése

Gábor Bertalan | 8.7.2018

 

 

2018. június 29-én a Kassai P. J. Šafárik Egyetem általános orvostudományi karán végzett tanulmányai sikeres befejeztével orvosdoktorrá avatták a Szepsi egyházközség oszlopos ministránsát – Rybár Nikolást. Rendszeres tanulása, a vizsgákra való alapos felkészülése és igyekezete meghozta a maga eredményét, amihez ezúton is szívből gratulálunk.

 

2018. július 8-án, vasárnap az ünnepi szentmisében a hívek közössége is örömmel köszöntötte az új orvost. Örömüket fejezték ki, hogy remélhetőleg ő is azok közé az orvosok közé tartozik majd, aki tudatában van, hogy ő is az a kiválasztott, aki tanulmányai elvégzésével kész az embereken segíteni.

 

Dobos Zoltán, az egyházközség főgondnoka köszöntőjében arról biztosította az ifjú orvost, hogy az egyházközség hívei továbbra is imáikba foglalják őt és az egyházközség minden most érettségiző és diplomázó tagját. Arra is kérte, hogy legyen jó orvos, aki nemcsak a szakma szemével, de hivatása szívével is nézi és látja a beteg embert. Adja Isten, hogy életpéldája, igyekezete és tettrekészsége másokat is motiváljon.

Az ünnepelt a plébániaközösségtől emlékül egy doktori gyűrűt kapott, amelyen az ókori görög orvosi szimbólum, mint a világban ható ellentétek szintézisének szimbóluma látható.  A pogány görög Hermész istent úgy ábrázolták, hogy kezében un. „kerükeión” pálcát tartott, amit a rómaiak „caduceus”-nak neveztek. Pálcán két kígyó tekereg és fölöttük egy angyalszárny látható.

A Bibliában is található utalás caduceusszerű szimbólumra, Mózes IV. könyvében (Számok) 21,4–9 verseiben. A kivonulás (Exodus) alatt, Mózes az Úr tanácsára egy rézkígyót csináltatott és egy póznára tűzve felállította a pusztában. Akit megmart a mérges kígyó és föltekintett e botra, héber nevén Nechustan-ra, életben maradt, meggyógyult.

4Hór hegyétől a Sás-tenger felé vezető úton indultak tovább, hogy megkerüljék Edom országát. A nép azonban belefáradt a vándorlásba 5és zúgolódott az Úr és Mózes ellen: „Miért hoztatok ki Egyiptomból? Hogy elpusztuljunk a pusztában? Hisz se kenyér, se víz nincs! Ez a nyomorúságos eledel utálattal tölt el minket!” 6Erre az Úr tüzes kígyókat küldött a népre, ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. 7Ennek láttára a nép Mózeshez járult, s megvallották: „Vétkeztünk, amikor zúgolódtunk az Úr ellen és te ellened. Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk!” Mózes tehát közbenjárt a népért. 8S az Úr így válaszolt Mózesnek: „Csinálj egy tüzes kígyót, s erősítsd egy póznára. Akit marás ért és rátekint, életben marad!” 9Mózes tehát csinált egy rézkígyót és egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt (4 Móz 21,4-9). 

A rézkígyóra történő utalás megjelenik a Királyok II. könyve 18,4-ben is.

1Izrael királyának, Ela fiának, Hóseának 3. esztendejében történt, hogy Acház fia, Hiszkija lett Júda királya. 2Huszonöt éves volt, amikor király lett, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Abijának hívták és Zacharjának volt a lánya. 3Azt tette, ami kedves az Úr szemében, egészen úgy, mint őse, Dávid tette. 4Ő volt az, aki a magaslati helyeket lerombolta, a kőoszlopokat összetörte, a szent fákat kidöntötte, és a Mózes által készített rézkígyót darabokra törte. Mert Izrael fiai egészen addig tömjéneztek előtte; Nechustánnak nevezték. 5Az Úrba, Izrael Istenébe vetette bizalmát, s utána nem volt többé Júda királyai közt hozzá hasonló, de még előtte sem. 6Ragaszkodott az Úrhoz, hűségesen követte, és szem előtt tartotta parancsait, amelyeket az Úr Mózesnek adott. 7S az Úr vele volt, minden vállalkozása sikerrel járt. Elszakadt Asszíria királyaitól, nem maradt tovább alattvalójuk. 8A filiszteusokat visszaverte, egészen Gázáig, földjüket pedig megszerezte az őrtoronytól egészen a megerősített városokig.

A jelkép tehát magában hordozza az ember fokozatos önmagára ismerését, a test „finom” idegpályáinak megismerésétől kezdve az energetikai csatornákon át a szellemi és lelki élet mibenlétéig.

Az emberi lét: a test, a lélek, a lelkiség és a funkcionalitás fokozatosan egészül ki, lesz teljessé. Ezt a tudást, a valódi értékek megszerzését, az egészséget és a jólétet segíti kiteljesíteni a maga területén az orvostudomány és az orvosi hivatás, amelynek szimbóluma a pálcán tekeregő két kígyó és a fölöttük látható szárnyas angyal.

Adja Isten, hogy orvosaink ne feledjék: hivatásukban akkor lesznek erősek, ha a Szentlélek dolgozhat bennük, mert a teremtő Isten Lelkének munkálkodása szükséges ahhoz, hogy hatékony szeretettel tudjanak fordulni az ember testének, lelkének és szellemiségének kutatása, ápolása, és gyógyítása felé.

 

A főgondnok köszöntője

Kedves Nikolás! Mélyen tisztelt Doktor úr!

 

Örömmel vettük tudomásul, hogy 2018. június 29-én a Kassai Šafárik Egyetem általános orvostudományi karán végzett tanulmányaid sikeres befejeztével - orvosdoktorrá avattak.

 

Örülünk, hogy a rendszeres tanulás, a vizsgákra való alapos felkészülés és igyekezet meghozta a maga eredményét, amihez most - mi is - szívből gratulálunk.

 

Örömünket fejezzük ki, hogy remélhetőleg Te is azok közé az orvosok közé tartozol majd, aki tudatában van annak, hogy Te is az a kiválasztott vagy, aki egyetemi tanulmányai befejeztével kész az embereken segíteni.

 

Köszöntésünkkel arról is szeretnénk biztosítani Téged és egyházközségünk minden most érettségiző és diplomázó tagját, hogy az egyházközség hívei továbbra is imáikba foglalnak Benneteket, annál az oltárnál, ahol hosszú időn át olyan hűségesen szolgáltál.

 

Viszonzásul azt kérjük, hogy vigyázzatok a gyökerekre! Ne felejtsétek a családot, a népet, az egyházat, amelyből származtok!

 

Ne felejtsd, hogy a családi házatok kapujától nem messze, templomunk ajtaja is mindig nyitva van előtted! Légy jó orvos, aki nemcsak a szakma szemével, de hivatása szívével is nézi és látja a beteg embert!

 

Adja Isten, hogy életpéldád, igyekezeted és tettrekészséged másokat is motiváljon!

 

FOTÓgaléria