Papi rekollekció

Gábor Bertalan | 12.10.2018

 

2018. október 11-én Mons. Pásztor Zoltán, püspöki helynök vezetésével papi rekollekció volt Szepsiben az esperesi körzet papjai részére.

A lelki találkozó szentmisével kezdődött, szent XIII. János pápa, liturgikus emléknapján, aki 56 évvel ezelőtt 1962. október 11-én – Szűz Mária istenanyaságának ünnepén – nyitotta meg a II. vatikáni zsinatot.

A zsinat egyik határozata volt többek között a népnyelv bevezetése a liturgiába, az együttmisézés lehetősége és Istennépének nagyobb felelősségvállalása az evangélium terjesztéséért.

A havonta megtartott papi rekollekciók is a zsinatnak ezeket a szándékait kívánják előmozdítani és elmélyíteni. Ennek egyik feltétele a krisztusi tanítás egyre hitelesebb megélése. Ezzel kapcsolatban hangzott el az első előadás a „Hit bátorságáról”, a második „A három szent kassai vértanú életútjáról”, akiknek 2019. szeptember 7.-én emlékezünk vértanúhaláluk 400. évfordulójára.

Az előadások elhangzása előtt a jelenlevő papok meglátogatták az Idősek Otthonában lakó főtisztelendő Stász Dezső, Máté nyugalmazott plébánost és a nagytiszteletű Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztort. Mindketten áldást adtak a látogatókra és fogadták a helynök úr áldását.

Az esperesi korona - az egyházközség asszonyai jóvoltából - közös vacsorával zárult, amiért ezúton is hála és köszönet.