A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont bűnbánati napja és eucharisztikus hálaadása

Gábor Bertalan | 21.12.2018

 

2018. december 21-én délelőtt közös bűnbánatra és eucharisztia ünneplésre gyűlt össze a tantestület vezetésével az iskola diáksága. Az esperesi körzet papjai miután kiszolgáltatták a bűnbánat szentségét, Mons. Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével szentmisében adtak hálát az eddig kapott kegyelmekért. Elmélkedésében a főcelebráns az evangélium alapján arra bátorította az egybegyűlteket, hogy legyenek szófogadóak, vagyis hűséges hallgatói és befogadói a kimondott és a megtestesült Igének, mert a befogadott Szó, boldoggá teszi úgy a befogadót, mint a Szót fogadót. A szentmisében és a kenyérosztás alatt az iskola diákjainak énekcsoportja szolgált.

 

Amint arról már hírt adtunk, néhány évvel ezelőtt a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azzal a nem titkolt hagyományteremtő céllal indította el a Nemzet Kenyere Adományozó Napot, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe táján, minden magyarországi megye és a határon túl élők egy-egy csoportja liszt és kenyér adományban részesüljön abból az őrölt búzából, amelyet a nyár folyamán a Kárpát-medence gazdái adtak össze Szent István Király ünnepe kapcsán. Taskó József a kamara B-A-Z megye megyei elnöke az idén Mezőkövesden a szepsi esperesi körzetnek 1000.- kg lisztet ajándékozott.

 

Az egyháztanács mérlegelve a szükségletet és az adott helyzetet arra a meggyőződésre jutott, hogy a liszt egy részét tovább ajándékozza a város és a környék néhány iskolai étkezdéjének. Lisztadományban részesült a buzitai és a makranci iskola, a bodollói óvoda, Szepsiben a két szlovák iskola étkezdéje, a Szent Erzsébet Idősek Otthona és a bodollói út romatelep rászorulói. A fennmaradó részből az OLAJOS PÉKSÉG közreműködésével Karácsonyra egy-egy kenyér jutott a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény családjai asztalára. Az egyháztanács ezzel kívánt eleget tenni az adakozók szándékának, hogy amint a sok millió búzaszem egy lisztté lett, úgy legyen Karácsony szent ünnepén eggyé népünk hitében, erkölcsében, lelkületében, kultúrájában és magatartásában határon innen és határon túl.

 

Miután Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes-helyettes megáldotta a kenyereket és a jelenlevőket, az egybegyűltek azért imádkoztak, hogy Isten bőséges áldása kísérje továbbra is az összetartozást jelképező és megvalósító ötletet és szándékot, majd a lelkipásztorok szétosztották a kenyereket a diákoknak és tanároknak.

 

Az intézmény református vallású tanárai és diákjai Molnár Árpád református lelkipásztor vezetésével a református egyházközség gyülekezeti termében gyűltek össze gyermek istentiszteletre, amelynek végén átjöttek a katolikus templomba, ahol közösen részesültek az áldásban és a kenyéradományban.

 

A szentmise után a diákok hazamentek. A lelki találkozó a papság és a tantestület közös ebédjével ért véget, ezzel is erősítve a megmaradás és az összetartozás szálait. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon kivették részüket a lelki nap méltóságteljes megünneplésében.

 

FOTÓalbum