A XXXX. Szepsi Csombor Márton Napok és Anyák napja

Gábor Bertalan | 6.5.2019

 

2019. május 5-én, immár 40. alkalommal tartották meg városunkban a Szepsi Csombor Márton Napokat. 40 éve emlékezünk közös múltunk egyik gyökerére. Azon a helyen, ahol korábban az Országzászló állt. Rúdjának pántja, az emlékmű hátoldalán, még ma is látható. Az emlékhely úgy maradt meg, hogy rátették a vörös csillagot, ezért senki, nem mert hozzányúlni.

Az értékmentés sohasem egyszerű. Néha könnyebb, néha nehezebb. Napjaink nem kis kihívása, hogy közösen egy olyan Európát kell tovább építenünk, amelynek középpontjában nem a gazdasági élet, a siker, a haszon, de a személy áll, az elidegeníthetetlen értékek szakralitása. Olyan Európát, amelyik bátrabban és határozottabban vállalja fel keresztény múltját.

Áldott elődeink magasztos tapasztalata: ahhoz, hogy nagyobb bizalommal tekinthessünk a jövőbe és maradéktalanul, reménnyel élhessük meg a jelent, élő értékbe kell kapaszkodnunk. Ez nem más, mint az Isten, Aki Igéjében, Jézus Krisztusban, kimondta és megmutatta önmagát, és Aki Lelkében és Lelkével szüntelenül élteti a benne hívőket.

Újból meg kell tanulnunk imádkozni és cselekedni azért, hogy – itt és most – olyan Európát valósítsunk meg, amely az eget szemléli, de közben eszményképeket követ. Olyan Európát, amelyik megvédi az embert; biztos és szilárd talajon halad, értékes vonatkozási pontot jelentve az egész emberiségnek. Ez misszió a javából. Misszió és nem agresszió. Magatartásunk szelíd. Sohasem lehet harcos. Ez nem lenne evangéliumi.

Földrészünk népeinek újból fel kell fedezniük Európa igazi nagyságát, amely a tudományok, a művészetek, a zene, az emberi értékekkel párhuzamosan, a hit hordozója is.

Furcsa világot élünk, amikor nemcsak a régi, jól bevált valódi európai értékeket: a családot, a nemzetet, a kultúrát, a munkát – akarják lecserélni valami másra, hanem kontinensünk népességét is. A tét tehát nem kicsi. A harc a közeljövőben éleződ fog. Ezért – itt és most – ezen az emlékezetes helyen - ahol egykor az Országzászló állt - kérjük, az igazság Napját, Urunkat, Jézus Krisztust: igazságának fényével világosítsa meg gondolatainkat, hogy megerősödjünk a hitben és az igazi keresztény életérték-rendben.

Az egybegyűltek a hívek könyörgése után elimádkozták az Úr imáját, majd átvonultak a kultúrház nagytermébe, ahol megtekintették a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont növendékeinek hagyományosan színvonalas Anyák napi ünnepi műsorát.

Ismételt cselekvői tanúi voltunk szellemi és lelki értékeinknek. Rácsodálkozhattunk édesanyanyelvünk szépségére és mélységére. Örülhettünk ápolt és ápolandó örökségünkre. Bizonyára egyre kevesebben kételkednek, hogy iskolánk alapítása nem volt hiábavaló. Az elhangzottak, a megénekelt és az elmondott szavak kellő garancia arra, hogy az édesanya, az édes gyermekem, az édes fiam és az édes lányom szavaink nem válnak a mulandóság enyészetévé. 

Köszönet és hála azoknak, akik megértették az idők jelét és így cselekvően, pántként veszik ki részüket a keresztény értékek megélésében, ápolásában, őrzésében és tovább adásában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélyen tisztelt Megjelentek! Kedves sorstársak!

40 éves a Szepsi Csombor Márton Napok. 40 éve emlékezünk közös múltunk egyik gyökerére. Azon a helyen, ahol korábban az Országzászló állt. Rúdjának pántja, az emlékmű hátoldalán, még ma is látható. Az emlékhely úgy maradt meg, hogy rátették a vörös csillagot, ezért senki, nem mert hozzányúlni.

Az értékmentés sohasem egyszerű. Néha könnyebb, néha nehezebb. Napjaink nem kis kihívása, hogy közösen egy olyan Európát kell tovább építenünk, amelynek középpontjában nem a gazdasági élet, a siker, a haszon, de a személy áll, az elidegeníthetetlen értékek szakralitása. Olyan Európát, amelyik bátrabban és határozottabban vállalja fel keresztény múltját.

Áldott elődeink magasztos tapasztalata, ahhoz, hogy nagyobb bizalommal tekinthessünk a jövőbe és maradéktalanul, reménnyel élhessük meg a jelent, élő értékbe kell kapaszkodnunk, Aki nem más, mint az Isten, Aki Igéjében, Jézus Krisztusban, kimondta és megmutatta önmagát, és Aki Lelkében és Lelkével szüntelenül élteti a benne hívőket.

Újból meg kell tanulnunk imádkozni és cselekedni azért, hogy – itt és most – olyan Európát valósítsunk meg, amely az eget szemléli, de közben eszményképeket követ. Olyan Európát, amelyik megvédi az embert; biztos és szilárd talajon halad, értékes vonatkozási pontot jelentve az egész emberiségnek. Ez misszió a javából. Misszió és nem agresszió. Magatartásunk szelíd. Sohasem lehet harcos. Ez nem lenne evangéliumi.

Földrészünk népeinek újból fel kell fedezniük Európa igazi nagyságát, amely a tudományok, a művészetek, a zene, az emberi értékekkel párhuzamosan, a hit hordozója is.

 

Furcsa világot élünk, amikor nemcsak a régi, jól bevált valódi európai értékeket: a családot, a nemzetet, a kultúrát, a munkát – akarják lecserélni valami másra, hanem a kontinensünk népességét is. A tét tehát nem kicsi. A harc a közeljövőben éleződ fog. Ezért – itt és most – ezen az emlékezetes helyen - ahol egykor az Országzászló állt - kérjük, az igazság Napját, Urunkat, Jézus Krisztust: igazságának fényével világosítsa meg gondolatainkat, hogy megerősödjünk a hitben és az igazi keresztény életérték-rendben.

  1. Add, Urunk, hogy bátran és félelem nélkül valljuk meg hitünket.
  2. Távolíts el tőlünk minden tévedést, kételyt és erőszakot.
  3. Erősíts bennünket, hogy a korszellem ellenére is ragaszkodjunk Egyházad tanításához.
  4. Engedd, hogy életünk példája nyomán mások is rátaláljanak az emberi élet értelmére és céljára.
  5. Add, hogy életünk hitvallása nyomán, kegyelmedből eljussunk a te Országodba.

Kéréseinket támasszuk alá azzal az imával, amelyre Urunk Jézus Krisztus parancsára, édesanyánk tanított minket imádkozni.

Miatyánk…

Urunk, Jézus Krisztus! Te híveidet Egyházad szent tanítóival akartad elvezetni a teljes igazságra. Kérünk, szent elődeink tanításával megerősítve, életünk minden pillanata igaz hitvallás lehessen Általad, Aki élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen.

Szepsi – 2019.5.5.

 

FOTÓgaléria itt:

 

Koszorúzás