A megbékélés napja - 2019

Gábor Bertalan | 13.5.2019

 

 

            2019. május 12-én ismét közös megemlékezés volt a II. világháború áldozataira. Az ökumenikus istentisztelet keretében közreműködött a Dalárda, liturgikus szolgálatot végeztek a történelmi egyházak vezetői.

 

Bár 74 évvel vagyunk a II. világháború után, de félelmünk, veszélyérzetünk nem múlott el. Lehet emiatt panaszkodni, duzzogni, kiabálni, ellenségképet kreálni és keresni, de ez nem megoldás, mert minden kornak meg van a maga kihívása. Napjainknak is. Ilyen: az élet, az emberi méltóság, a munka, a tisztességes megélhetéshez való jog tiszteletben tartása és tiszteletben tartatása. Ilyen a sokat emlegetett család, nemzet, keresztény kultúra fogalma és mibenléte. Sokan, amikor ezt hallják tőlünk hívő keresztényektől, maradinak, ósdinak neveznek bennünket.

 

            Ezért a múlt áldozataira emlékezve jó, azokra gondolni, akiket hitükért, nemzeti és vallási hovatartozásuk miatt hurcoltak idegenbe, vittek munkatáborokba és lágerekbe. Jó, ha az újkor, új veszélye, kísértése, kihívása közepette elcsendesülünk és kérjük Isten segítségét, hogy legyen bátorságunk a változást önmagunkban kezdeni: 

 

  1. Atyánk, segíts minket bátran hirdetni az élet védelmét és tiszteletbetartását a fogamzástól a természetes halálig.

 

  1. Atyánk, segíts minket eredményesen fáradozni minden ember mindennapi kenyerének, szellemi, lelki és hitbeli boldogulásának biztosításáért.

 

  1. Atyánk, tégy bennünket békéd eszközéve, hogy szeretetet vigyünk oda, ahol széthúzás, harag, meg nem értés és gyűlölet van.

 

  1. Atyánk, add kegyelmedet, hogy a szabadosság délibábját fel ne cseréljük a felelős döntés szabadságának eredményével.

 

  1. Atyánk, segíts mindnyájunkat úgy élni, hogy földi zarándokutunk végén viszont láthassuk egymást és elhunyt szeretetteinket, akikről ma megemlékezünk, a szentek társaságában.

 

Mennyei jó Atyánk!

 

Fiad példájából tudjuk, hogy életünknek az ad valódi értéket, ha minden igyekezetünkkel az emberek jó ügyét szolgáljuk. Akkor élünk jól, ha igazságosan élünk. Ha minden cselekedetünk és szavunk mélyén ott van a helyes szándék: nem ártani a másiknak. Ha megkíséreljük – feltűnés és hiúság nélkül – segíteni a másikat. Néha azzal, hogy nem hallgatjuk el az egyszerű igazságot. Máskor meg azzal, hogy nem mondjuk tovább mások hazugságát. Ismét máskor azzal, hogy nem mondunk igent, amikor mindenki igent kiabál. Néha meg azzal, hogy kimondjuk a nemet akkor is, amikor mindenki hallgat, és hallgatunk akkor, amikor mindenki vádaskodik.

 

Adja meg az Úr mindnyájunknak a Szentlélek világosságát, hogy meglássuk mi a helyes. Megvalósítsuk azt, amit helyesnek találtunk. Hiszen halálos ágyunkon csak akkor pihenünk majd nyugodtan, ha életünk mindennapján, minden öntudatunkkal, mindenkiben igyekeztünk tisztelni, és szolgálni az evangélium hirdette emberi méltóságot.