Papi rekollekció

Gábor Bertalan | 10.10.2019

 

2019. október 10.-én a nagykaposi és a szepsi esperesi körzet papsága Mons. Bernard Bober, érsek-főpásztor vezetésével Szepsiben tartotta havi papi lelki napját, ami szentmisével kezdődött. Az oltárszolgálatot az egyházi iskola bérmálkozásra készülő diákjai végezték.

A szentmise elején az érsekfőpásztor megáldotta a három szent kassai vértanú emléktábláját, Lukács János és fia, Zoltán míves munkáját. Az emléktáblán a három szent vértanú bronzba öntött arcmásolata látható, amelyet a koponyák kopírozása tett lehetővé. Az arcplasztikából eddig négy példány készült. Az első a kassa-bélai Scitovszky János emléktáblán látható, a másodikat Erdő Péter bíboros, a harmadikat Bernard Bober, érsek-metropolita kapta, a negyedik a Szepsi plébániatemplomban nyert elhelyezést.

A fehér lepellel borított emléktáblát Pásztor Zoltán, püspöki helynök és Lukács János, alkotó leplezte le. Az érsek áldóimája és szentelése után a papság kettesével az oltárhoz vonult, ahol az oltárcsók után elfoglalták helyüket a szentélyben, miközben Isten-népe a magyar szentek közbenjárását kérte.

Az főpásztor elmélkedésében a három szent vértanú életének máig ható szellemi és lelki gyümölcsére figyelmeztetett, bátorítva a hiteles tanúságtétel fontosságára. 

A szentmise után a főpásztor a közeli Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonban meglátogatta Stász Dezső Máté, nyugalmazott plébánost és Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztort. Mindkettőjüket röviden köszöntve imáiról biztosította őket és imáikat kérve búcsúzott tőlük.

A lelki-nap keretében a klérus a plébánián két előadás hallgatott meg. Az egyiket a papi engedelmességről, a másikat a szentségek méltó felvételének előkészítéséről. A közös ebéd után a papság az érsek vezetésével megtekintette a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont építkezési területét, ahol örömmel konstatálták a reményt keltő eredményeket, hogy várhatóan a következő iskolaévben már az új komplexumban kezdődhet meg a nevelés, a tanítás és az oktatás.

Ezúton is kérjük a hívek imáit, a szülők bátorságát, a diákok bátorítását és minden jóakaratú ember jóindulatát. Köszönjük Magyarország kormányának hathatós támogatását, a tanárok és a nevelők kitartását, hűségét és tettrekészségét.

A három szent vértanú példája erősítsen mindnyájunkat, hogy érdemes népünkért és nemzedékünkért az evangélium lelkiségében élni, cselekedni és munkálkodni.

 

Fotógaléria itt: