Szent Márton-napi búcsú

Gábor Bertalan | 10.11.2019

 

 

Somodiban és Nagyidán az egyházközség hívei 2019. november 10-én ünnepelték templomuk búcsúünnepét. Helyi szokásjog, hogy az új plébános a plébániatemplom első búcsúünnepét saját maga vezeti, nem hív vendégszónokot. Így volt ez az idén Somodiban is, ahol az ünnepi szentmisét a közelmúltban kinevezett és beiktatott plébános, Takács Dénes atya végezte.

 

Nagyidán, Dr. Szalay László, plébános meghívására mindkét nyelvű szentmisét a körzet esperes-plébánosa, Mons. Gábor Bertalan, szepsi plébános végezte. Homíliájában Weöres Sándor: Rongyszőnyeg című verse alapján az úr és a szolga, a kivagyiság és szolgálatkészség párhuzamának feszültségében a hovatartozás fontosságáról elmélkedett.

Én is világot hódítani jöttem,
s magamat meg nem hódíthatom,

csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom és becsaphatom.

Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.

A szentmise Szentségimádással és szentségi áldással zárult. Ima hangzott el az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért is. 

A szentmisét megtisztelte becses jelenlétével Nagy Péter, polgármester és becses neje. Az ünnepi ebéd a polgármesteri hivatalban, a hajdani a Schell – kastélyban volt, ahol jó volt ismét együtt látni az esperesi körzet papságát, a helyi református gyülekezet lelkipásztorát, Szabó Krisztiánt, és nejét, valamint az egyháztanács tagjait és a plébános rokonságát.

Hálás köszönet mindenkinek, akik bármilyen módon hozzájárultak az ünnep méltóságteljes megüléséhez. Adja Isten, hogy továbbra is a kölcsönös szeretetteljes szolgálatkészég jellemezze úgy az egyházi, mint a faluközösség különböző csoportjait.