Meggyúlt az első adventi gyertya

Gábor Bertalan | 1.12.2019

 

Miután esperes-plébánosunk megáldotta az adventi koszorúkat, a templomi koszorún Rudy Márk és Dávid közreműködésével meggyúlt az első adventi gyertya.

Az új egyházi év Isten igéjének éve is, ami biblikus és nyelvészeti szempontból is értékes anyagot kínál megszívlelésre. Templomunk egyik mellékoltárán egész esztendőben látható lesz a Vizsolyi Biblia és a Jordánszky Kódex hasonmás kiadása. Amint az ismeretes, az első magyar nyelvű teljes bibliafordítás Károlyi Gáspár fordításában jelent meg 1590-ben Vizsolyi Biblia néven. Előtte 1519-ből, kéziratban maradt ránk a Biblia egy korábbi, igaz, nem teljes magyar nyelvű fordítása, Jordánszky Kódex néven.

Ebben az esztendőben vasár-, és ünnepnapokon ünnepélyesen hozzuk majd az oltárra ezen ősi kódex hasonmás kiadását, amelyből felolvassuk az az napi evangéliumot. Adja Isten, hogy kellő tisztelettel fogadjuk és kamatoztassuk Isten igéje évének kegyelmét. Krisztussal, a megtestesült Igével való személyes találkozásunk legyen ismét új kezdete egyéni, egyházi és nemzeti jövendőnknek, nagylelkűen és örömmel megélve Izaiás próféta mindig aktuális felhívását: „Gyertek, járjunk az Úr világosságában!” (v.ö. Iz 2,5).

 

FOTÓgaléria itt: