Egyházi iskolák ismételt közös megemlékezése a gyökerekről

Gábor Bertalan | 14.1.2020

Poprádon, 2020. január 14-én sí-tanfolyam keretében három iskola: a Kolping Katolikus Iskola Budapestről, az encsi Váci Mihály Gimnázium és a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai és tanárai – Nagy István, igazgató kezdeményezésére - közös megemlékezést tartottak a lelki és szellemi gyökerekről.

 

Az eucharisztika ünneplése a Himnusz eléneklésével kezdődött. A szentmise az ősszel Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülés jegyében történt. Imáikban az egybegyűltek a Tátra hófedte magaslata kapcsán ismét egy másfajta látás szükségességét is kérték.

 

Gábor Bertalan, esperes-plébános és Karch Krisztián, káplán liturgikus szolgálata láthatólag nem kis felelősségtudatot és rácsodálkozást eredményezett, hogy a Gondviselés szép rendezésében ismét diákok, tanárok és szülők találkozhattak, ahol barátságok köttettek és megerősítést nyertek az összetartozás szálai határon innen és határon túl.

 

A hívek könyörgését, Krisztián atya így zárta:

 

Mennyei Atyánk,

Te még mielőtt megfogantattunk volna,

már kiválasztottál és meghívtál bennünket

és gyermekeinket a lét teljességére!

 

Ne engedd, hogy papi, lelkipásztori,

tanári, apai és anyai hivatásunk

kimerüljön a biológiai és a szellemi élet továbbadásában és táplálásában.

 

Segíts mindnyájunkat - határon innen és határon túl,

hogy ezek segítségével, azt az életet adjuk és tápláljuk gyermekeinkben,

amelyik túlmutat a pusztán materiális létezésen,

de azt, ami elvezet Hozzád, minden létezés ősforrásához.

 

Add meg, kérünk, hogy keresztségi fogadalmunkat komolyan véve,

merjük gyermekeinket és diákjainkat felajánlani Neked,

az Élet Urának a Szentlélekben,

hogy akiket ajándékba kaptunk,

ne feltétlenül úgy legyenek ajándékok nekünk és másoknak,

ahogyan mi azt elképzeltük, hanem úgy,

ahogyan – személyiségi jogaikat és szabad akaratukat

messzemenően tiszteletben tartva –

Te, szerető Atyaként öröktől fogva elképzelted azt róluk és rólunk.

 

Ezt kérjük Tőled, Urunk, Jézus Krisztus által.

 

Ámen. 

 

 

 

 FOTÓgaléria itt: