Szentségimádás a templomban

Gábor Bertalan | 11.4.2020

 

 

Ezekben a napokban a koronavírus-járvány miatt a gyülekezés korlátozott, ezért kétnyelvű közös online szentségimádás volt a templomban, folytatva a tegnap megkezdett kilencedet az Isteni Irgalmasság tiszteletére.

 

A mai imádság a papokért és szerzetesekért történt, akiken keresztül Isten irgalma leszáll az egész emberiségre. Így imádkoztunk:

 

Irgalmas Jézusunk, akitől minden jó származik, növeld kegyelmeidet papink és szerzeteseink lelkében, hogy egyre méltóbban és gyümölcsözőbben töltsék be feladatukat szőlődben. Segítsd őket, hogy szavukkal és példájukkal Isten irgalmassága iránt mindenkit megfelelő áhítatra serkentsenek az örökkévalóságba vezető úton.

 

Örök Atya, tekints le kegyesen a szőlődben dolgozók sokaságára, a papok, testvérek és nővérek lelkére, akik Fiad és a mi Urunk, Jézus Krisztus szeretetének különös tárgyát képezik. Add rájuk hatalmas áldásod kegyelmét és add meg nekik a világosságot, hogy kellőképpen vezethessék a híveket az üdvösség útján, levonva rájuk irgalmadat. Ámen.

 

Ó, Mária, Betegek Egészsége, a Római nép Üdvössége, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz életutunkon. Rád bízzuk önmagunkat, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Fiad fájdalmában. Te tudod, hogy mire van szükségünk, légy közbenjárónk, hogy amint a galileai Kánában, úgy a mostani megpróbáltatások után, közénk is visszatérjen az öröm és az ünneplés - hallgasd meg könyörgésünket.

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, az Isteni Szeretet Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát és megtegyünk mindent, amit Fiad mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által eljussunk Hozzá, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és életet, most és mindörökkön örökké. Ámen. 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

A szentségimádás szentségi áldással zárult a városra és lakosaira.

 

 

 

VIDEÓfelvétel itt: