VISSZAPILLANTÓ

Gábor Bertalan | 17.4.2020

 

A fekete halál pusztításai Szepsiben

Az ember törékeny, de egyben kemény és kitartó is. A történelem folyamán a rossz fizikai és erkölcsi körülmények, időjárási és higiéniai okok miatt gyakran járványok egész sorozata sújtotta a világot. A rossz emléknek számító tapasztalat mélyen megmaradt a generációk emlékezetében. A halálos járványokat a nép sokszor egybemosta, változatos nevekkel látta el, de leginkább egy és ugyanazon betegségnek tartotta.

Vidékünkön ilyen név volt a fekete halál (a dögvész, a mirigyvész, „mors niger”). Ez a megnevezés sokszor a pestist, a himlőt, a leprát, a TBC-t, a kolerát, sőt a vérbajt is takarta. Maga a fekete halál először a bubó-pestist jelentette. Szepsiben, a dokumentált vészek közül, megemlíthetjük a 12. 14. 16. 17. és 18. század járványait.

Az 1347-ben elterjedt pestisjárványban („Ignis sacer pestis”, Szent Antal tüze) Európában cca. 25 millió ember halt meg. Ez a betegség Európában először 1071-ben tűnt fel és 1089-ig pusztított. Kassán 1546-ban volt egy kisebb, 1576-ban egy nagyobb pestis járvány. Utóbbiban 1577-ig 660 ember vesztette életét. Az utolsó kassai pestis járványt 1712-ben jegyezték fel.

A pestis 1696-ban a legsúlyosabb veszteségeket Somodiban okozta, ahol csupán 8 család maradt életben. 1710/11-ben, Szepsit is súlyosan megtizedelte a járvány. Addig 180 házban éltek a helyiek, utána csak 44 ház maradt lakott.

Európában a kolera 1829-ben jelent meg ismét. 1831-ben Szepsit is elérte. Július 25.-től szeptember 14.-ig tombolt. A Szepsi római katolikus plébánia területén (beleértve Makrancot és Bodollót is) 327 áldozatot követelt. A református egyház anyakönyvadatai 90 áldozatról tanúskodnak. A három községben tehát közel 500 áldozata volt a járványnak.

A 14. - 15. században pusztító pestis ellen az európai keresztények a francia származású szentnek, szent Rókusnak a segítségét kérték. Így volt ez Szepsiben is.

A hívek a járvány elmúltával hálából, a hegyoldalban 1833-ban egy kápolnát építettek Szent Rókus tiszteletére. Azóta, augusztus hónapban, amikor a szent ünnepe van, a helyiek és a környékbeliek búcsúi szentmisében emlékeznek a múlt áldozataira és fohászkodnak a különféle járvány pusztításának elkerülése érdekében.

 

Napjainkban láthatóan a koronavírus járvány szedi áldozatát szerte a világban, de nem csak a koronavírus, hanem korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága.

 

Ajánlatos ezekben a napokban elzarándokolni e szent helyre és imádkozni ezen áldozatokért és mindazokért, akik szenvednek miattuk és azokért is, akik felszabadításukon fáradoznak, de mindenekelőtt a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.

 

Urunk, Jézus Krisztus! Fájdalmaidra, valamint egyetlen és tökéletes áldozatodra kérünk a Szentlélekben. Nagyasszonyunknak, a boldogságos szent Szűz közbenjárására és szent Rókus esedezésére, add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy felismerjük, elismerjük és beismerjük napjaink csapdáit. Elkerülve és kikerülve azokat, jövőt építő és megtartó életünk legyen, mégpedig bőségben. Ezt kérjük Tőled, mert Te könyörülő, jóságos és emberszerető Isten vagy, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és éltetsz, szeretsz, és a görbe vonalakkal is egyenesen írsz, mindörökkön, örökké. Ámen

  

 

VIDEÓfevétel itt: