A Missziós kereszt fogadása és búcsúztatása Makrancon

Gábor Bertalan | 25.8.2020

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje 2020. augusztus 21-24 között volt a makranci Szent István Király filiális templomban. A záró szentmisét a falu szülöttje Dr. Szalya László, nagyidai plébános mutatta be.

A szentmise befejeztével a Missziós keresztet Szencre szállították, Hengán Kristóf és Nagy Alexandra kíséretében.

Hengán Kristóf a kezdetektől, 2018-tól viszi városról városra, templomról templomra a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképét. Egyedül, egy kerék segítségével oldja meg a műtárgy emelését, furgonba helyezését: azt a munkát, ami az ereklyetartó súlyából kifolyólag négyemberes lenne.

„Csíksomlyó volt a legnagyobb távolság, ahová eddig szállítottam a keresztet. A legtávolabbi helyszín, ahol járt, a Vatikán volt, de oda nem én vittem” – mondta Hengán Kristóf. A fogadtatásról, a közösségek készületéről a következőket tapasztalta: „Volt olyan, hogy ahogy odaértem, megérkezett a fotós, és amikor visszamentem másnap a műtárgyért, az atya már a szentképeket mutatta, amelyeken a missziós kereszt áll a templomukban.”

Általában nagyon felkészültek az emberek. Gyakran készítenek a kongresszus jelképéről kiadványokat. Sok helyen olyan plakátok fogadják, amit a helyiek készítettek. „Az a jellemző, hogy megmozdul a közösség, ha odaér a kereszt.” A legmegdöbbentőbb fogadtatásban egy görögkatolikus közösségnél volt része: „Az egész településen megállt az élet arra az időre, amíg a keresztet a templomig vittem. Lezárták a rendőrök a területet, a falu határától gyalog kísértek Isten házáig.”

Hengán Kristóf beszámolt egy hihetetlen esetről, ami útközben történt vele. Éppen Kassa felé tartott a missziós kereszttel, amikor egy vámos intett neki az út széléről, hogy álljon meg: „A szlovák ellenőr, aki gyanakvóan vizsgálta kívülről a furgon hatalmas zárt terét, megpróbálta kideríteni, hogy mi és miért van benne. Ebből fakadóan kisebb bábeli zűrzavar keletkezett. Szlovák, magyar és angol szavak keveredtek egymással. A feleségem segített megoldani a helyzetet, aki tud szlovákul.” A vámos, miután megértette, hogy mit szállítanak, kinyittatta a furgon ajtaját. „Olyan dolog következett, amire egyáltalán nem számítottunk. Megcsókolta, megsimogatta, és térdre borulva imádkozni kezdett. A feleségemmel döbbenten álltunk. A férfi a hosszas tiszteletadás után fordult csak felém, és megrendülten mondta, milyen szerencse, hogy megállított bennünket.” Ezek után végigmondatta Hengán Kristóffal angolul az ereklyetartó szentjeit.

A keresztet tehát speciálisan átalakított járművel szállítják. Az autó túl van már a százezer megtett kilométeren. Tőlünk, Makrancról is tovább indult.

Köszönjük. Köszönetünket azzal is igyekeztünk kifejezni, hogy Hengán Kristófnak, Nagy Alexandrának és Dr. Szalay Lászlónak, a három szent kassai vértanú emlékplasztikáját ajándékoztuk a következő gondolatokkal.

 „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban,

hanem szenvedjetek is érte.” (Fil 1,29)

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjének a makranci Szent István Király filiális templomban történő látogatása emlékére Hengán Kristóf óvó-védő kocsivezetőnek köszönettel, hálával és áldással.

       Mons.  Dr. Gábor Bertalan                   

             esperes – plébános   

          Mgr. Karch Krisztián

                    káplán                                                                         

     Makranc, 2020. augusztus 24.

FOTÓgaléria itt: