Lelkinap a bérmálkozóknak

Gábor Bertalan | 15.9.2020

 

 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, Sára nővér vezetésével 2020. szeptember 14-én lelkinap - szentmise és Szentségimádás keretében - készültek a bérmálkozás szentségének méltó felvételére Előbb az iskolában, majd a templomban volt a találkozó. Közben jutott idő - fagylaltozásra is.

 

Ahogy Krisztus keresztje balgaság és botrány volt az apostolok korában, úgy ma is az, azok szemében, akik nem ismerik fel önmagukon az őskígyó halálos marását. Sokan, a keresztet, mint jelképet ugyan viselik a nyakukban, fülükben, talán még szobájuk falára is kiteszik, de közben minden törekvésük arra irányul, hogy a keresztet, a szenvedést kiiktassák az életükből.

 

Az ünnep üzenetén elmélkedve előtérbe került az a tény is, hogy a kereszt nélküli élet utáni vágyódás a keresztényeket is megkísérti. Sokan azokat a helyeket szeretik idézni a Szentírásból, ahol az Úr Jézus, vigasztalást, jutalmat, dicsőséget ígér. Vagy beszélnek ugyan a keresztről, de csak, mint valami kellemetlen teherről, amelytől alig várják, hogy megszabaduljanak, s ha nem, perlekedni kezdenek az Istennel és fellázadnak ellene. 

 

Jézus Krisztust azonban az Atya nem a kereszttől függetlenül, vagy annak ellenére dicsőítette meg, hanem éppenséggel a kereszten való végső odaadásában. Ezért a mi felmagasztaltatásunk is csak Krisztus keresztje által valósulhat meg, ez az a deszkaszál, amely képes „a hajótört világot biztos partra menteni”.

 

Amint ugyanis nincs kereszténység kereszt nélkül, úgy kereszt sincs a kereszténységen kívül. Bűnnel megjelölt létezésünknek, sebzettségeinknek és hiányainknak, szenvedésünknek és halálunknak csak Krisztus keresztje adhat valódi értelmet és örök értéket. 

 

Köszönet Sára nővérnek, hogy a lelkinap újabb lehetőséget kínált és adott a keresztény nagykorúság szentségének méltó és tudatos vételére. A bérmálkozók részéről jelzésérték volt, hogy lelki, szellemi és anyagi értékeink mentésében tudatosan akarnak, vágynak, erős láncszemek lenni.

 

Imádkozzunk értük, hogy vágyuk teljesüljön.

 

FOTÓgaléria itt: