Közös megemlékezés halottainkról - Mindenszentek ünnepén.

Gábor Bertalan | 2.11.2020

 

Idén Mindenszentek főünnepe és Halottak napja különösen megindító, mert nemcsak elhunyt szeretteinkre emlékezünk, de mindazokra is, akik a Covid-19 járvány következtében hunytak el.

Egyházközségünkben is kedves hagyomány, hogy novemberben azokért a szeretteinkért imádkozunk, akik előttünk jártak és hiányoznak nekünk. Ilyenkor jobban tudatosul bennünk, elhunyt hozzátartozóink hiánya.

Vasárnap délután 14:00 órától, Mindenszentek főünnepén, Halottak napjának vigíliáján a templomkertben Szűz Mária, Mindenszentek Királynője, a Szeplőtelen Fogantatás szobra előtt rövid gyászimádságot végeztünk, amibe interneten is be lehetett kapcsolódni (streaming). Ismételt nagy köszönet és hála technikusaink áldozatkészségének.

Halottak napján, november 2-án 14:00 órától ugyanott szlovákul lesz megemlékezés, majd magyar nyelven 16:30 órai kezdettel, szlovákul 18:00 órától, az Úr oltáránál emlékezünk elhunyt szeretteinkre. A hagyományos névszerinti és családi emlékezést egy későbbi időpontban tarjuk, akkor, amikor már fizikailag is jelen lehetünk a szentmisén.

Mivel az idén a járványhelyzet szigorításai miatt nem lehet a hagyományos szertartásokra összegyűlni, ezért a Szentszék a halottainkért végzendő teljes búcsúk elnyerésének a lehetőségét egész novemberre meghosszabbította.

Köszönet és hála azért is, hogy a szokatlan helyzet ellenére sajátos kezdeményezéssel ünnepeltük meg az évnek ezt az időszakát, továbbra is kinyújtva kezünket az elhunytainkért végzett imáink, jócselekedeteink által.

Adja Isten, hogy a jövőben is tudatos folytatói legyünk szent elődeink áldott munkásságának: hitünk, anyanyelvünk, kultúránk ápolásában, őrzésben és továbbadásában.

 

FOTÓgaléria itt: