Bodolló Fatima 2021.4.13.

Gábor Bertalan | 15.4.2021

A szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános volt, akivel együtt misézett, Karch Krisztián szepsi káplán atya. Orgonált, és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A közvetítést a komáromi stúdióban Tóth Szilveszter és Csepregi László, a templomban Cehelnik István és Király Antal, okleveles mérnök, a képi közvetítést Kuzma Norbert, okleveles mérnök és fia Kuzma Ádám, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont diákja irányította.

 

Ráhangolódásként az Ó, én édes Jóistenem… kezdetű énekünk, bodollói változatát énekeltük. Az ünnepélyes bevonulás után a liturgia a szokásos menetben folyt.  Ma az első és a harmadik tizedet a bodollói, a második és a negyedik tizedet a szepsi hívek képviseletében, az ötödik tizedet szlovákul imádkoztuk Krisztián atya vezetésével.                

 

A szentmise végén, Király Antal, okleveles mérnök, az egyháztanács főkurátora mondott köszönetet: Főtisztelendő lelki atyák! Kedves rádióhallgatók – határon innen és határon túl! Kedves Hívek! Köszönjük, hogy ismét együtt imádkoztunk. Adja Isten, hogy kitartásunk és elkötelezettségünk eredményes és maradandó legyen. Bízva reméljük, már nem sokat kell várnunk arra, hogy személyesen is részt vehessünk a legszentebb áldozatban.

 

A minap Timothy Dolan, New York bíboros-érseke, a következő felhívást tette közé, amivel sokan azonosítjuk magunkat: „Egy évvel ezelőtt az illetékes szervek azt tanácsolták – szól az üzenet – hogy a hívek inkább maradjatok otthon, ne menjenek a templomba. Akkor nem volt más választásunk, mert az egészségügyi rendeletek arra köteleztek bennünket: zárjuk be a templomokat, hogy megállítsuk az országban a koronavírus terjedését.”

 

A hiányzó személyes jelenlét pótlására a kommunikációs eszközök segítségével igyekeztünk közvetíteni a szentmiséket és a többi liturgikus cselekményeket – amiért ismételten köszönetet mondunk technikusaiknak - bár jól tudjuk, hogy a kettő nem ugyanaz. Többen mondták, mondjuk, hogy a személyes jelenlétet nagyon nehéz, szinte lehetetlen pótolni.

Hála Istennek, napjainkban egyre többen kapnak védőoltást, aminek következtében bátrabban vehetünk részt a közéleti és a többi közösségi tevékenységekben. Reméljük, hogy ez a bátorság begyűrűzik a templomba járás lehetőségei közé is, vagyis egyre több hívő térhet vissza a nyilvános istentiszteleti tevékenységekhez. Magyarán szólva: elég lenne már a fokozatosságból, itt az ideje, hogy visszatérjünk a szentmisékre.

Ezért arra kérjük a kedves híveket, amint azt az egészségügyi előírások lehetővé teszik, ha csak időnk engedi hétköznap is vegyünk részt majd a szentmiséken, pótoljuk, a kimaradt kötelező vasárnapi szentmiséket. Töltekezzünk. Engedjük túlcsordulni a felkínált isteni kegyelmet, megszívlelve a Jelenések könyvének üzenetét: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem..“ (Jel 30,20).

A lelki találkozó a káplán atya áldásával zárult, hogy továbbra is legyen bátorságunk és tettrekészségünk pozitívan válaszolni a Szentlélek ösztönzésére – határon innen és határon túl!

 

Fotóalbum