Iskolai szentségimádás járvány idején – húsvéti időben - 2021

Gábor Bertalan | 30.4.2021

 

 

2021. április 29-én plébániatemplomunkban a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont alapiskola tagozata 8. és 9. osztályos növendékei, Nagy István, iskolaigazgató kíséretében, Sára nővér vezetésével hittanóra keretében lelki találkozón vettek részt, amelynek kezdetén felcsendült Verdi – Nabucco c. művéből a Rabszolgák kórusa, ezzel is kifejezve a vírus okozta szabadulás utáni vágyat. 

Ferenc pápa tavaly március 25-re világméretű közös imádságot kezdeményezett a világjárvány kapcsán, amihez azóta a hívek a plébániatemplomomban is rendszeresen csatlakoznak.        

Tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire, valamint a hívek és a zarándokok utazási nehézségeire, Ferenc pápa úgy döntött, hogy a tavalyra tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust az idén Budapesten szeptember 5-től, szeptember 12-ig tartják, az ő záró szentmiséjével, amire iskolánk és az egyházközség hívei is reménységgel készülnek, hogy ott találkozzanak vele és a többi tízezer honfitársunkkal.

 

A lelki találkozó részvevői, miután meghallgattak egy evangéliumi részletet (Jn 6,52-70) a hozzáfűzött elmélkedéssel: „Hogyan adhatja ez a testét eledelül?”, „Ti is el akartok menni?”, „Uram, kihez mennénk?, csatlakozva Ferenc pápa felhívásához, a kihelyezett Oltáriszentség előtt, latinul és magyarul a Miatyánkot, majd a diáktársak közreműködésével, Erdő Péter bíboros imáját imádkozták.

A szentségi áldás után rövid elmélődés következett a hivatásokról. „4A lelki adományok ugyanis különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 8Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket, vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek (1 Kor 12,4-11).

Adja Isten, hogy a hivatás elvetett magva idővel szárba szökkenjen, bőséges termést hozva folytatódjon köztünk, bennünk és általunk az élet…