Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont

Gábor Bertalan | 25.4.2015
Amint arról már több ízben is tudósítottunk, Szepsiben szeptember elsején megnyitja kapuit a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont. Az új iskolával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, újdonságokról kérdezzük Dr. Gábor Bertalan szepsi esperes plébánost.
A beiratkozások januártól folyamatosan zajlanak. Tudjuk már pontosan, hogy hány gyerek szeretne az új egyházi iskolába járni?
 
Igen. Eleddig 194 gyermeknek adták be a szülei a kérvényt, de bízom benne, hogy ez még nem a végleges szám.
 
Sok szülőt érdekel az is, hogy az iskolaközponton belül megnyitja-e kapuit az óvoda is?
Igen, az óvoda is beindul. Várjuk további óvodáskorú gyermekek jelentkezését is.
 
Mit kell tudnunk a gimnáziumról?
A szepsi magyar gimnázium eddig is működött. Az idén a negyedikesek elballagnak, harmadik osztály jelenleg nincs, vagyis gyakorlatilag – remélhetőleg – a mostani elsősök és másodikosok teljes létszámban átlépnek az új egyházi gimnáziumba. Hozzájuk jönnek még az elsős gimnazisták, de az ő számukat még nem tudjuk, mert nekik a hatályos oktatási törvények értelmében felvételi vizsgát kell tenniük.
 
És mindhárom intézmény magyartanítási nyelvű lesz?
Ez kezdettől fogva nem volt kétséges. Az óvodától az alapiskolán át a gimnáziumig magyar nyelven fogjuk tanítani, oktatni és nevelni a gyermekeket, de emellett – természetesen – a szlovák nyelvet, sőt egy vagy két idegen nyelvet is el kell sajátítaniuk.
 
A magyartanítási nyelv mellett az iskola másik legfontosabb jellemzője – az egyházi jelleg. Nemde?
Igen. Iskolánk fenntartója a Katolikus Egyház, pontosabban a Kassai Érsekség. Természetesen, a más vallásúaknak – és itt elsősorban a református diákokra gondolok – ugyanúgy biztosítva lesz a vallásoktatás, mint a katolikus gyerekek részére.
 
Hol, melyik épületben fog működni az egyházi iskola?
Egyelőre a jelenlegi magyar iskolából lesz leválasztva egy rész az új egyházi iskolának. Tervben van azonban, hogy a közeljövőben egy teljesen új épületet építünk, ahol helyt kapna mindhárom intézmény: az óvoda, az alapiskola és a gimnázium. Természetesen nem hiányozhat a kápolna, a tornaterem, a fedett uszoda, a könyvtár, tornacsarnok és a kollégium sem.
 
Kik lesznek az új iskola pedagógusai?
Minden tanárnak meg kell majd pályáznia az állást az új iskolába. A pályázatot az érseki hivatal már kiírta. A feltételek elolvashatók a www.salkahazisara.sk és a www.romkat.sk honlapokon. Az érsekség különbizottsága fogja eldönteni, hogy a pályázó pedagógusok közül kiket fog alkalmazni. A tanárok száma a jelentkező diákok számától függ.
 
Miért éppen Boldog Salkaházi Sárát választották az iskola névadójának?
Boldog Salkaházi Sára (eredeti nevén: Schalkház Sára) a közeli Kassán született 1899. május 11-én. Budapesten végezték ki 1944. december 27-én. A Szociális Testvérek Társaságának tagjaként közel száz magyarországi zsidót mentett meg a nyilas uralom idején. Boldoggá avatási eljárását a Szociális Testvérek Társasága 1996 végén kezdeményezte, lefolytatását a Szentszék 1997 januárjában engedélyezte. Boldoggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írta alá. Ünnepélyes kihirdetésére 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti Szent István – bazilika előtti téren. Szerzetes-fogadalmi jelmondata – Alleluja! Ecce ego, mitte me! (Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!)
Szerény véleményem – ismerve Sára testvér életútját – meggyőződésem sokakkal egyetemben, hogy a ma emberének, diákjának, tanárának, szülőjének: a szűkebb pátriából, aligha lehetne szebb példaképet, életmottót és patrónát állítani, mint a Sára testvér Isten kegyelméből megfogalmazott, megélt és teljesített életideálját.
 
A közelmúltban, március 7.-én volt az érdeklődő pedagógusok első lelki találkozója. Mikorra tervezik a következőt?
 
A következő találkozónk május 2.-án, szombaton 9:00 órakor kezdődik a templommal szembeni nyugdíjasok klubjában. Előadónk – Dr. Juhász Attila tornai plébános atya lesz, aki példájával előjárt iskolánk létrehozásában. Tapasztalata van, hiszen a közeli Udvarnokon négy éve egyházi iskolát alapított. Előadásában választ kapunk a keresztény nevelés és tanítás mibenlétére és fontosságára. A második előadónk Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes helyettes atya lesz, aki Boldog Sára testvér életét fogja szív közelbe hozni. Doktori disszertációját Sára testvér életéből és munkásságából írta. Ezúton is tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő pedagógust.
 
Ha jól vagyok informálva, azt mondják, hogy a közelmúltban a szepsi római katolikus templomi közössége újabb kinccsel gazdagodott. Hallhatnánk erről is valami közelebbit?
 
Szívesen. Örömmel közöljük a kedves Hívekkel, hogy templomunkból már nemcsak a Mária Rádió élőközvetítése hallható, de a világhálón a www.romkat.sk honlapon is követhetők a szentmisék és a többi liturgikus cselekmények.
 
Köszönjük a beszélgetést s csak kívánni tudjuk, hogy a pedagógusok nagylelkűsége és felelősségteljessége, a szülők kitartása, a technika vívmányai és az egyházközség önkénteseinek önzetlensége segítse elő továbbra is összetartozásunkat úgy a szűkebb pátriában, mint szerte a nagyvilágban. Mindennemű igyekezetünk szolgálja Isten nagyobb dicsőségét, egyházunk és népünk javát, valamint lelkünk üdvösségét. Feltámadt Krisztus!
 
Valóban feltámadt.