A pányi templom

A község Pány ? mint település ? hogy mikor volt alapítva, pontosan nem lehet tudni. Azonban, hogy ősrégi és egyben bányatelepülés is, az kitűnik az egyes ősrégi feljegyzésekből, ugyancsak a XIII. ? XIV. századból származó ősrégi község nevéből, amikor is a községet mint ?Aranylábú Pány? néven említik. Ugyanis a patakmentén arany ? érc volt fellelhető. Sajnos ezek az elhagyatott bányák napjainkban már nem felelhetőek.
     Az egyházi történészek írják, hogy Pány mint római katolikus plébánia ? mint virágzó ? már 1333-ban létezett. A jászói fehér papok pártfogása alatt. Az 1829-es sematizmus 816 katolikusról számol be. A reformáció idejében a község lakosai a református hitet gyakorolják, az akkori földesúr rendelkezése szerint. A templomot és a plébániát is a reformátusok használták. Ez abból is látszik hogy a templomban keveredik a román gótika. 1700 körül a templom visszakerült a katolikusok kezébe. 1802-ben egy vihar (vagy földrengés) következtében a torony ledőlt a templomra és átszakította a templom hajó boltozatát. 1802-től 1809-ig a hívek felépítették az új, a jelenlegi tornyot és az új boltozatot. A toronyra toronyóra került, mely 80 éven át pontosan mutatta az időt. Jelenleg a kassai múzeumban található meg, mint műemlék. A templom főoltárán Szt. Katalin szűz és vértanú, a templom védőszentjének képe található, a világhírű festőtől Krakkertől. Ugyan csak kb. 1740-ből található még két mű, ugyan attól a Krakkkertől, mégpedig az egyik a hódolat a legméltóságosabb oltáriszentség előtt, szép gazdag barokk keretben, a másik pedig a keresztkúton található a Jézus Krisztus megkeresztelkedése a Jordán folyóban.
    Ezek a képek a jászói premontreiek nagylelkűségének köszönhetőek, akik mint filiálist látták el Pányt.
     1812-ben Ján Duban lett kinevezve plébánosnak, aki 4 évet működött itt. Ez időtől kezdve sok pap szolgált itt. Még a szomszédos Novacánban 4 pap volt, addig Pányban 20. A jelenlegi plébániai épület 1802-ben át lett építve és a régi épület alaposan fel lett újítva, erről tanúskodik az az ezüst pénz is, amelyet az alapokban találtak, az 1914-es felújítás során. A pénzen található felirat: ?Franc. Rex I ? 1802? ? amely pénz emlékül el volt helyezve biztos helyre az alapokban. 1914-ben a plébánia új pléh tetőt kapott.
    1922-ben felépült a fa kerítés a templom és a plébánia körül. 1924-ben a templom cinkespléhhel be lett fedve.

A következő lelkiatyák szolgáltak a községben:


Martin Hortulány (1752 ? 1753)
P. Martin Zemanek (1753 ? 1754)
Martin Hortulány (1754 ? 1765)
Michal Pavlánsky (1765 ? 1768)
Pavel Szovkay (1768 ? 1788)
P. Gabriel Zatyko (1788 ? 1759)
P. Jannarus ?uffa (1795 ? 1796)
P. Bonaventura Balá?ovit? (1796 ? 1800)
Ján Melega (1800 ? 1803)
Jozef Glósz (1803 ? 1810)
Jozef Hábert (1810 ? 1813)
Martin Kalatay (1813 ? 1817)
Ignác Dubán (1817 ? 1821)
Kaspar Sztakkel (1821 ? 1827)
Casparus Stokel (1827 ? 1829)
Jozef Stankovitč (1829 ? 1837)
Andrej Tovmás?y (1837 ? 1841)
Ján Ka?ik (1837 ? 1841)
Szentmárai László (1841 ? 1949)
Ján ?ebes?y (1841 ? 1849)
Jan Ru?barsky (1849 ? 1852)
Jan Hri?ovsky (1852 ? 1853)
Ján Képe? (1853 ? 1867)
Jozef Nyárosý (1867 ? 1872)
Jozef Némethy (1872 ? 1875)
Jozef Halkóczy (1875 ? 1877)
Ignátz Ja?kovit? (1875 ? 1877)
Ján Halkóczy (1877 ? 1879)
Jozef Antolik (1879 ? 1885)
Ján Ebvey (1885 ? 1890)
Barnabas Bódy (1890 ? 1890)
Ignátz Olejár (1893 ? 1908)
Ján Zselinsky (1908 ? 1941)
Jozef Damit? (1908 ? 1941)
Michal Vincey (1941 ? 1942)
Ondrej Tkáčik (1942 ? 1944)
Ludovit Kri?tóf (1944 ? 1945)
Aloys Kraviansky (1945 ? 1946)
Blasko János (1945 ? 1946)
Ondrej Eliá? (1946 -
Eügen Kovát? (1946 ?
Kocsis István (1974 ? 2002)
Susko Mihály (2002 -